การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ (LKA) - ฟังก์ชัน​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​ฟังก์ชัน​หนึ่งใน Driver Alert System โดย​ใน​บางครั้ง​จะเรียกว่า LKA (Lane Keeping Aid)

ฟังก์ชัน​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ใช้​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​กรณี​ที่​รถ​เคลื่อนที่​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​ใน​บางสถานการณ์

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถได้

ปิด​และเปิด

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​ทำงาน​ภายใน​ช่วงความเร็ว 65-200 กม./ชม. บน​ถนน​ที่​มี​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ที่ชัดเจน ฟังก์ชัน​จะ​หยุด​ทำงาน​ชั่วคราว​บน​ถนน​ที่​แคบ​ซึ่ง​มี​ระยะ​ระหว่าง​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​น้อยกว่า 2.6 เมตร

กด​ปุ่ม​ใน​คอนโซล​กลาง​เพื่อ​สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของฟังก์ชัน การ​ทำงาน​จะ​ดำเนิน​อยู่ หาก​หลอดไฟ​ดวง​หนึ่ง​สว่าง​ขึ้น​ในปุ่ม

การ​เลือกใช้​อุปกรณ์​หลาย​ตัว​อาจ​ทำ​ให้​ไม่​มี​ที่​ว่าง​สำหรับ​ปุ่มเปิด/ปิด​ใน​คอนโซล​กลาง ใน​กรณี​นี้ การ​ควบคุม​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​จะ​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ระบบเมนูMY CAR ของรถ สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​ระบบ​เมนู โปรด​ดูที่ MY CAR

นอกจากนั้น ยัง​สามารถ​เลือก​ตัวเลือก​ต่อไปนี้ใน MY CAR ได้​อีกด้วย:

  • การ​เตือน​ด้วย​การ​สั่นสะเทือน​ของพวงมาลัย: - On หรือ Off
  • การ​ควบคุม​พวงมาลัย​แบบ​แอคทีฟ: - On หรือ Off
  • ทั้ง​การ​เตือน​ด้วย​การ​สั่นสะเทือน​ของ​พวงมาลัย​และ​การ​ควบคุม​พวงมาลัย​แบบ​แอคทีฟ: - On หรือ Off

การ​ควบคุม​พวงมาลัย​แบบ​แอคทีฟ

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​พยายาม​รักษา​ให้​รถ​อยู่​ภายใน​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ช่องทางเดิน​รถนั้นๆ

LKA เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​และ​ควบคุม​ให้​รถ​ออก​ห่างออกมา

LKA เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​และ​ควบคุม​ให้​รถ​ออก​ห่างออกมา

ถ้า​รถ​วิ่ง​เข้า​หา​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ด้านซ้าย​หรือ​ด้านขวา และ​ไม่​มี​การ​สั่งงาน​ไฟ​เลี้ยว ระบบ​จะ​ควบคุม​ให้​รถ​กลับ​เข้า​ไป​อยู่​ใน​ช่องทางเดินรถ

การ​เตือน​ด้วย​การ​สั่นสะเทือน​ของพวงมาลัย

LKA ควบคุม​รถ​และ​เตือน​โดย​ใช้​การ​สั่นสะเทือน​เป็น​จังหวะ​ของพวงมาลัยรูปภาพ​จะ​แสดง​การ​สั่นสะเทือน​เป็นจังหวะ 3 ครั้ง​เมื่อ​รถ​วิ่ง​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ

LKA ควบคุม​รถ​และ​เตือน​โดย​ใช้​การ​สั่นสะเทือน​เป็น​จังหวะ​ของพวงมาลัย

รูปภาพ​จะ​แสดง​การ​สั่นสะเทือน​เป็นจังหวะ 3 ครั้ง​เมื่อ​รถ​วิ่ง​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ

ถ้า​รถ​วิ่ง​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​เตือน​คนขับ​โดย​ใช้​การ​สั่นสะเทือน​เป็น​จังหวะ​ของพวงมาลัย กรณี​นี้​จะ​เกิดขึ้น​โดย​ไม่​พิจารณา​ว่า​รถ​กำลัง​ได้รับ​การ​ควบคุม​ให้​กลับ​เข้า​สู่​ช่อง​ทางเดิน​รถ​โดย​การ​ออก​แรงบิด​เล็กน้อย​ที่​พวงมาลัย​หรือไม่​ก็ตาม

การ​เข้า​โค้ง​แบบ​ได​นามิก

LKA จะ​ไม่​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​เมื่อ​เข้า​โค้ง​หักศอก

LKA จะ​ไม่​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​เมื่อ​เข้า​โค้ง​หักศอก

ใน​บาง​กรณี การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​ยอม​ให้​รถ​วิ่ง​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ได้​โดย​ไม่​เข้า​ควบคุม​รถ และ​ไม่​มี​การ​เตือน​โดย​การ​สั่นสะเทือน​ของพวงมาลัย การ​ใช้​ช่องทางเดิน​รถ​ติดกัน​สำหรับ​การ​เข้า​โค้ง​แบบ​ได​นามิก​เมื่อ​มองเห็น​เส้น​ด้านข้าง​อย่าง​ชัดเจน เป็น​ตัวอย่าง​หนึ่ง​ของ​กรณีนี้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่