การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - ข้อจำกัด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​ฟังก์ชัน​หนึ่งใน Driver Alert System โดย​ใน​บางครั้ง​จะเรียกว่า LDW (Lane Departure Warning)

ฟังก์ชัน​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ใช้​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​กรณี​ที่​รถ​เคลื่อนที่​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​ใน​บางสถานการณ์

เซ็นเซอร์​แบบ​กล้อง​ของ​ฟังก์ชัน​การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​มี​ขีดจำกัด​การ​ทำงาน​ใน​ลักษณะ​เดียวกับ​สายตา​ของมนุษย์

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ ข้อจำกัด​เกี่ยวกับ​เซ็นเซอร์​ของกล้อง

บันทึก

มี​บาง​สถานการณ์ที่ LDW จะ​ไม่​ส่ง​สัญญาณ​เตือน เช่น:


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่