Park Assist

ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะจอด (PAP)*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะจอด (PAP – Park Assist Pilot) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​จอด​รถ โดย​ขั้น​แรก​จะ​ตรวจสอบ​ว่า​ช่อง​จอด​รถ​ใหญ่​เพียงพอ​หรือไม่ จากนั้น​จะ​หมุน​พวงมาลัย​และ​บังคับ​รถ​เข้า​ไป​ใน​ช่องจอด แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ใช้​สัญลักษณ์ ภาพกราฟิก และ​ข้อความ​ใน​การ​แสดง​ว่า​ควร​ดำเนินการ​ต่างๆ เมื่อใด

ปุ่มเปิด/ปิด​จะ​อยู่​ที่​คอนโซลกลาง

ปุ่มเปิด/ปิด​จะ​อยู่​ที่​คอนโซลกลาง

บันทึก

เมื่อ​ทำ​การ​กำหนดค่า​คาน​ลาก​พ่วง​เข้า​กับ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถยนต์​แล้ว ส่วน​ที่​ยื่น​ออกมา​ของ​คาน​ลาก​พ่วง​จะ​ถูก​นับ​รวม​เมื่อ​มี​การ​วัด​ค่า​ระยะห่าง​การ​จอดรถ

คำเตือน

PAP ไม่​ทำงาน​ใน​ทุก​สถานการณ์ แต่​ออกแบบ​มา​ให้​เป็น​เพียง​อุปกรณ์​ช่วย​เสริมเท่านั้น

คนขับ​ต้อง​มี​ความ​รับผิดชอบ​ต่อ​การ​ขับ​รถยนต์​ให้​เป็นไป​โดย​ปลอดภัย​เสมอ และ​ต้อง​ให้​ความ​ระมัดระวัง​ต่อ​สิ่ง​รอบๆ ตัว รวมทั้ง​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​คน​อื่นๆ ที่​ใกล้​เข้า​มา​หรือ​ผ่าน​ไป​ใน​ระหว่าง​การ​จอดรถ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่