ศึกษาคู่มือของคุณ

S60
2015 Early

ระบบ​เตือนระยะห่าง

3 ผลลัพธ์

ระบบ​เตือนระยะห่าง* - สัญลักษณ์​และข้อความ

ระบบ​เตือนระยะห่าง (Distance Alert) คือ​การ​ทำงาน​ที่​แจ้ง​คนขับ​เกี่ยวกับ​ช่วงเวลา​จนถึง​ยานพาหนะ​คันหน้า ฟังก์ชัน​นี้​มี​ข้อจำกัด​ระดับหนึ่ง

ระบบ​เตือนระยะห่าง*

ระบบ​เตือนระยะห่าง (Distance Alert) คือ​การ​ทำงาน​ที่​แจ้ง​คนขับ​เกี่ยวกับ​ช่วงเวลา​จนถึง​ยานพาหนะ​คันหน้า