เบรก

เบรกเท้า - ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​และ​ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉินอัตโนมัติ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​ถูก​กระตุ้น​เพื่อ​เตือน​รถ​คัน​หลัง​ใน​การ​เบรก​อย่างกะทันหัน การ​ทำงาน​นี้​หมายความ​ว่า ไฟ​เบรก​จะ​กะพริบ​แทน​การ​ติด​สว่าง​อย่าง​ต่อเนื่อง​อย่างเช่น​ที่​เป็น​ใน​การ​เบรกตามปกติ

ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​จะ​ทำงาน​ที่​ความเร็ว​สูงกว่า 50 กม./ชม. ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เบรกกระทันหัน หลังจาก​ที่​ความเร็ว​ของ​รถ​ลดลง​จน​ต่ำกว่า 10 กม./ชม. ไฟ​เบรก​จะ​เปลี่ยน​จาก​การ​กะพริบ​ไป​เป็น​การ​สว่าง​อย่าง​ต่อเนื่อง​ตามปกติ ใน​ขณะเดียวกัน​กับที่ ไฟ​กะพริบฉุกเฉิน จะ​ถูก​กระตุ้น แต่​จะ​กะพริบ​จนกว่า​คนขับ​จะ​เปลี่ยน​ความเร็ว​รอบ​เครื่องยนต์​ด้วย​การ​เหยียบ​คันเร่ง หรือ​ปิด​การ​ทำงาน​โดย​ใช้​ปุ่ม​ของฟังก์ชัน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่