ศึกษาคู่มือของคุณ

S60
2015 Early

9 ผลลัพธ์

ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก จุด​ยึด​ต่างๆ เหล่านี้​ตั้งอยู่​บน​หิ้ง​วาง​ของ และ​ครอบ​ไว้​โดย​ฝา​ครอบพลาสติก งอ​ฝา​ครอบ​พลาสติก​ไป​ข้างๆ เพื่อ​เข้าถึง​จุด​ยึด​แต่​ละจุด

เปิด​ใช้งาน ถุง​ลม​นิรภัย​ด้าน​ผู้โดยสาร​ไว้ จะต้องติดตั้งที่​นั่ง​สำหรับเด็ก/เบาะ​รอง​นั่งเสริม ไว้​บน​ที่​นั่ง​ด้านหลังเสมอ ถ้า​เด็ก​กำลัง​นั่ง​ใน​เบาะ​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า เด็ก​อาจ​ได้รับ​บาดเจ็บ​สาหัส​ได้ ถ้า​ถุง​ลม​นิรภัย​พองตัว