สัญลักษณ์​และข้อความ

ระบบ​เตือนระยะห่าง* - สัญลักษณ์​และข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​เตือนระยะห่าง (Distance Alert) คือ​การ​ทำงาน​ที่​แจ้ง​คนขับ​เกี่ยวกับ​ช่วงเวลา​จนถึง​ยานพาหนะ​คันหน้า ฟังก์ชัน​นี้​มี​ข้อจำกัด​ระดับหนึ่ง

สัญลักษณ์สัญลักษณ์​เป็น​แบบแผนผัง - อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​โดย​ขึ้นกับ​ตลาด​และ​รุ่น​ของรถยนต์

ข้อความ

ความหมาย

Radar blocked See manual

ระบบ​เตือน​ระยะห่าง​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงานชั่วคราว

เซ็นเซอร์​เรดาร์​ถูก​ปิด​กั้น​และ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​รถ​คัน​อื่น​ได้ เช่น ใน​กรณี​ที่​ฝน​ตก​หนัก​หรือ​มี​โคลน​สะสม​อยู่​หน้า​เซ็นเซอร์เรดาร์

อ่านเกี่ยวกับ ข้อจำกัด​ของ​เซ็นเซอร์เรดาร์

Collision warning Service required

ระบบ​เตือน​ระยะห่าง​และ​ระบบ​เตือน​การ​ชน​ที่​มี​เบรก​อัตโนมัติ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​หรือบางส่วน

ให้​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​ถ้า​ข้อความ​ยังคง​แสดง​อยู่ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่