ซีดี/ดี​วีดี

ไปข้างหน้า/ย้อนกลับ​อย่างเร็ว

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​สั่ง​ให้​ไฟล์​เพลง​และ​ไฟล์วิดีโอใช้ได้​กับ​แผ่นซีดี/ดี​วีดี*, USB และ iPod® เท่านั้น เล่น​ไปข้างหน้า/เล่น​ย้อนกลับ​อย่าง​รวดเร็วได้

กดปุ่ม / ค้าง​ไว้​เพื่อ​สั่ง​ให้​ไฟล์​เพลง​หรือ​ไฟล์​วิดีโอ​เล่น​ไปข้างหน้า/เล่น​ย้อนกลับ​อย่างรวดเร็ว

ไฟล์​เพลง​จะ​เล่น​ไปข้างหน้า/ย้อนกลับ​อย่าง​เร็ว​ด้วย​ความเร็ว​ระดับ​เดียว​เท่านั้น ในขณะ​ที่​ไฟล์​วิดีโอ​มี​ความเร็ว​สอง​สาม​ระดับ​ใน​การ​เล่น​ไปข้างหน้า/ย้อนกลับ​อย่างเร็ว กดปุ่ม / หลายๆ ครั้ง​เพื่อ​เพิ่ม​ความเร็ว​ใน​การ​เล่น​ไปข้างหน้า/เล่น​ย้อนกลับ​ไฟล์วิดีโอ ปล่อย​มือ​จาก​ปุ่ม​เพื่อ​กลับคืน​สู่​การ​ชม​ภาพ​ที่​ความเร็วปกติ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่