ซีดี/ดี​วีดี

ซีดี/ดี​วีดี

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เครื่อง​เล่นสื่อข้อมูล สามารถ​เล่น​แผ่นซีดี/ดี​วี​ดี​ที่​มี​ข้อมูล​บันทึก​ไว้​แล้ว​หรือ​ที่​เขียน​เองได้

เครื่อง​เล่น​สื่อ​จะ​รองรับ​และ​สามารถ​เล่น​แผ่นดิสก์​และ​แฟ้ม​ประเภท​หลักๆ ต่อไปนี้:

  • แผ่นซีดี/ดี​วี​ดี​ที่​มี​ข้อมูล​บันทึก​ไว้แล้ว (ซีดี/ดี​วี​ดีเพลง)
  • แผ่น​ดี​วีดี​-วิดีโอ​ที่​บันทึก​ไว้ล่วงหน้า (แผ่น​วิดีโอ​ดี​วีดี)
  • ดิสก์ซีดี/ดี​วี​ดี​พร้อม​แฟ้ม​เสียง​ที่​เขียนเอง

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​รูปแบบ​ที่​รองรับ โปรด​ดูที่ รูปแบบ​ของ​ไฟล์​ที่รองรับ.

แผ่นดิสก์​ต้อง​มี​ไฟล์​ไม่เกิน 5,000 ไฟล์ (รวม​รายการ​ที่​จะ​เล่นด้วย) จึง​จะ​สามารถ​เล่นได้

บันทึก

เครื่อง​เล่น​อาจจะ​ไม่​สามารถ​โหลด​แฟ้ม​เสียง​บาง​แฟ้ม​ที่​มี​การ​ป้องกัน​การ​คัดลอก​โดย​บริษัทผู้ผลิต หรือ​แฟ้ม​เสียง​ที่​ผู้ใช้​คัดลอกเอง

ท่าน​สามารถ​คัดลอก​เพลง​จากแผ่นดิสก์บางตลาด ไปยัง ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ (HDD) ของ​รถยนต์​แล้ว​เล่น​เพลง​จาก​ไดรฟ์​ฮาร์ดดิสก์ได้

ท่าน​สามารถ​เชื่อมโยง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​บางอย่าง​เข้า​กับปุ่ม FAV ได้ ซึ่ง​ทำ​ให้​สามารถ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​เชื่อมโยง​ไว้​แล้ว​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม FAV ดูที่ รายการโปรด

สำหรับ​พื้นฐาน​เกี่ยวกับ​การ​เล่น​และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ โปรดอ่าน วิธีการใช้​งาน​ระบบ​และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ในเมนู สำหรับ​คำอธิบาย​เพิ่มเติม​โดย​ละเอียด โปรด​ดู​ด้านล่างนี้

การ​เล่น​และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของซีดี/ดี​วีดี

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​แผ่นดิสก์ ให้กด OK/MENU แล้วหมุน TUNE เพื่อ​ไป​ที่​โครงสร้าง​แทร็​กของแผ่นดิสก์ ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของ​โครงสร้าง​โดยหมุน TUNE

เริ่ม​เล่น​แทร็ก​โดยกด OK/MENU

การ​เล่น​และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของดิสด์ซีดี/ดี​วี​ดี​ที่​เขียนเอง

หาก​ใส่​แผ่นดิสก์​ที่​มี​แฟ้มเสียง/วิดีโอ​ใน​เครื่อง​เล่น ระบบ​จะต้อง​โหลด​โครงสร้าง​โฟลเดอร์​ของ​ผ่าน​ดิสก์นี้ อาจจะ​ใช้​เวลา​ครู่​หนึ่ง​ก่อนที่​การ​เล่น​เพลง​จะ​เริ่ม​อีก​ครั้ง​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​คุณภาพ​ของแผ่นดิสก์

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​แผ่นดิสก์ ให้กด OK/MENU แล้วหมุน TUNE เพื่อ​ไป​ที่​โครงสร้าง​โฟลเดอร์​ของ​แผ่นดิสก์ หรือ​เพื่อ​เรียกดูหมวด การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ใน​โครงสร้าง​โดย​การหมุน TUNE เลือก​โฟลเดอร์​จะ​โดยใช้ OK/MENU และ​ย้อนกลับ​ใน​โครงสร้าง​โดยกด EXIT

เริ่ม​เล่น​แฟ้ม​โดยกด OK/MENU

เมื่อ​การ​เล่น​เพลง​ของ​แฟ้มข้อมูล​เสร็จ​สิ้น การ​เล่น​เพลง​ของ​แฟ้มข้อมูล​อื่น​ใน​โฟลเดอร์​เดียวกัน​จะ​เริ่มขึ้น การ​เปลี่ยน​โฟลเดอร์​จะ​เกิดขึ้น​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​แฟ้มข้อมูล​ทั้งหมด​ใน​โฟลเดอร์​ในขณะ​นั้น​ได้​ถูก​เล่น​เพลงแล้ว

การ​เล่น​และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของ​แผ่น​วิดีโอ​ดี​วีดี

การ​จัดการ​แผ่น​วิดีโอ​ดี​วี​ดี กรุณา​ดูที่ การ​เล่น​แผ่นวิดีโอ DVD และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ในแผ่น

การ​ค้นหาสื่อข้อมูล

จะ​มี​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​ค้นหา​เพลง​ใน​อุปกรณ์​ของท่าน การ​ค้นหา​จะ​สแกน​ทั้งใน USB แผ่นดิสก์ และ​ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ อ่าน​เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน​การค้นหา


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่