ซีดี/ดี​วีดี

เครื่อง​เล่นสื่อข้อมูล - รูปแบบ​ของ​ไฟล์​ที่รองรับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เครื่อง​เล่น​สื่อข้อมูล​สามารถ​เล่น​ไฟล์​ได้​หลาย​ชนิด และ​รองรับ​รูปแบบ​ไฟล์​ต่างๆ ใน​ตารางต่อไปนี้

รูปแบบ​ไฟล์​ที่​รองรับ​สำหรับ​แผ่นซีดี/ดี​วีดี

บันทึก

แผ่นดิสก์​สอง​ด้าน​รูปแบบดูอัล (รูปแบบ DVD Plus, CD-DVD) จะ​หนา​กว่า​แผ่น​ซีดี​ปกติ จึง​ไม่​รับรอง​ว่า​ระบบ​จะ​สามารถ​เล่น​แผ่นดิสก์​นี้​ได้ และ​อาจ​ทำ​ให้​การ​ทำงานผิดปกติ

หาก​แผ่น​ซีดี​ประกอบด้วย​ร่องเพลง MP3 และ CDDA ระบบ​จะ​ข้ามแฟ้ม MP3 ทั้งหมดไป

รูปแบบ​ของ​ระบบเสียง

CD เพลง, mp3, wma, aac, m4a

รูปแบบวีดีโอ

วิดีโอ DVD

รูปแบบ​ของ​ไฟล์​ที่​รองรับ​ผ่าน​ทางการเชื่อมต่อ USB

ระบบ​จะ​รองรับ​แฟ้มข้อมูล​เสียง​และ​แฟ้มข้อมูล​วิดีโอ​ใน​ตาราง​ต่อไปนี้​สำหรับ​การ​เล่น​ผ่าน​ทางการเชื่อมต่อ USB

รูปแบบ​ของ​ระบบเสียง

mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b

รูปแบบวีดีโอ

ข้อกำหนด​ของ​เสียง​สำหรับ​รูปแบบไฟล์ MP3

รูปแบบ

กิโลเฮิรตซ์

kbps

MPEG-1/Audio

32

32–320ไม่​ใช้กับ 144 kbps

44.1

32–320ไม่​ใช้กับ 144 kbps

48

32–320ไม่​ใช้กับ 144 kbps

MPEG-2/Audio

16

8–160

22.05

8–160

24

8–160

MPEG-2.5/Audio

8

8-64

11.025

8-64

12

8-64

ข้อกำหนด​ของ​เสียง​สำหรับ​รูปแบบไฟล์ .wma

ไฟล์​ที่​สามารถ​เล่น​ได้​จะ​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไขต่อไปนี้:

เวอร์​ชั่นของ WMA

8.x, 9.x, 10.x, Pro

ข้อกำหนด​ของ​เสียง​สำหรับ​รูปแบบไฟล์ .aac

ไฟล์​ที่​สามารถ​เล่น​ได้​จะ​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไขต่อไปนี้:

รูปแบบ​ของเสียง

MPEG-2 และ MPEG-4

อัตรา​การ​เก็บ​ตัวอย่างเสียง

8-96 กิโลเฮิรตซ์

ช่องเสียง (ch)

1 ช่อง​เสียง และ 2 ช่องเสียง

ข้อกำหนด​ของ​เสียง​สำหรับ​รูปแบบไฟล์ .wav

ไฟล์​ที่​สามารถ​เล่น​ได้​จะ​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไขต่อไปนี้:

อัตรา​การ​เก็บ​ตัวอย่างเสียง

ไม่เกิน 44.1 กิโลเฮิรตซ์

ช่องเสียง (ch)

1 ช่อง​เสียง และ 2 ช่องเสียง

อัตรา​บิต​ของเสียง

16 กิโลบิต​ต่อ​วินาทีสำหรับ 1 ช่องเสียง

รูปแบบไฟล์ .wav ยัง​รองรับรูปแบบ PCM อีกด้วย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่