การ​จดจำเสียง

การ​รับรู้​คำสั่งเสียง - การ​ตั้งค่า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ค่าสำหรับ ระบบ​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง ได้​หลาย​ค่าด้วยกัน

  • การ​ตั้ง​ค่า​โดยผู้ใช้ - โปร​ไฟล์​เสียง​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้​ใน​มุมมอง​ปกติสำหรับ MY CAR โดย​การกด OK/MENU แล้วเลือก SettingsVoice control settingsUser setting เลือกระหว่าง Default หรือ Trained user โดย​สามารถเลือก Trained user ได้​เฉพาะ​เมื่อได้ฝึก​การ​ใช้เสียง แล้วเท่านั้น
  • ความเร็ว​ของ​เสียงสังเคราะห์ - ความเร็ว​ใน​การ​อ่าน​สำหรับ​เสียง​อ่าน​ข้อความ​แบบ​ได​นามิก (ไม่​มี​การ​บันทึกเสียง​ไว้ล่วงหน้า) ของ​ระบบ​สามารถ​เปลี่ยน​ได้​ใน​มุมมอง​ปกติสำหรับ MY CAR โดย​การกด OK/MENU แล้วเลือก SettingsVoice control settingsRead out speed เลือกระหว่าง Fast, Medium และ Slow
  • ระดับ​ความ​ดัง​ของ​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง - การ​เปลี่ยน​ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ของ​ระบบ​ทำ​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม SOUND, หมุน TUNE ไปที่ Voice control volume แล้วกด OK/MENU ปรับ​ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​โดย​การหมุน TUNE และ​บันทึก​การ​ตั้ง​ค่า​โดยใช้ OK/MENU

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่