การ​จดจำเสียง

การ​รับรู้​คำสั่งเสียง - มัลติมีเดีย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ควบคุม​ด้วยเสียง สำหรับ​ระบบ​มัลติมีเดีย เช่น เพื่อ​เปลี่ยน​แหล่งข้อมูล หรือ​เปลี่ยน​แทร็ก เป็นต้น

ข้อความ​โต้ตอบ​ต่อไปนี้​เป็น​เพียง​ตัวอย่าง​เท่านั้น การ​ตอบสนอง​ของ​ระบบ​อาจ​แตกต่าง​ออกไป​ตามสถานการณ์

เปลี่ยนแหล่งข้อมูล

     

ข้อความ​โต้ตอบ​ด้วย​คำสั่ง​เสียง​ต่อไปนี้​ใช้​สำหรับ​การ​เปลี่ยน​แหล่งข้อมูลมัลติมีเดีย

ผู้ใช้​เริ่ม​การ​ตอบ​โต้​โดย​พูดว่าDisc

ระบบ​เปลี่ยนไป​ยัง​เครื่อง​เล่นซีดี/ดี​วีดี

การ​เข้า​ใช้​งาน​แหล่งข้อมูล​อื่น​ทำ​ได้​โดย​การ​พูดว่า "Bluetooth", "TV" หรือ "USB" แทน แหล่งข้อมูล​ที่​สามารถ​เปลี่ยนไป​ใช้​งาน​ได้​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​ในขณะ​นั้น และ​ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​มี​สื่อข้อมูล​ที่​สามารถ​เล่น​ได้​อยู่​ใน​แหล่งข้อมูล​นั้นหรือไม่ ถ้า​ไม่​สามารถ​ใช้​แหล่งข้อมูล​สื่อ​ได้ ระบบ​จะ​อธิบายสาเหตุ

เปลี่ยนแทร็ก

ระบบ​เข้าใจหมายเลข 0 (zero) ถึง 99 (ninety-nine) ระบบ​จะ​ไม่​รับรู้​หมายเลข​ที่มากกว่า 99 (ninety-nine) กล่าวคือ จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​หมายเลขอย่างเช่น 100 (hundred) หรือ 101 (hundred-and-one) ได้

     

ข้อความ​โต้ตอบ​ด้วย​คำสั่ง​เสียง​ต่อไปนี้​ใช้​สำหรับ​การ​เปลี่ยนแทร็ก

ผู้ใช้​เริ่ม​การ​ตอบ​โต้​โดย​พูดว่าSelect track (เลือกแทร็ก)

ระบบ​ตอบ​กลับว่า : "Say the number (พูด​หมายเลขแทร็ก)"

พูด​หมายเลขแทร็ก (เป็น​จำนวน นั่นคือ "Twenty-three" ไม่ใช่ "Two-three")

ระบบ​จะ​เปลี่ยนไป​ยัง​หมายเลข​แทร็​กของ​แหล่งข้อมูล​สื่อ​ที่​ทำงานอยู่

ค้นหาสื่อข้อมูล

     

ข้อความ​โต้ตอบ​ด้วย​คำสั่ง​เสียง​ต่อไปนี้​ใช้​สำหรับ​การ​ค้นหาสื่อข้อมูล

ผู้ใช้​เริ่ม​การ​ตอบ​โต้​โดย​พูดว่าSearch for media (ค้นหาสื่อข้อมูล)

ระบบ​จะ​แสดง​รายการ​แบบ​มี​หมายเลข​กำกับ​ของ​หมวด​การ​ค้นหา​ที่​สามารถ​ค้นหา​ได้ และ​ตอบ​กลับว่า "Select a line number, or say a category for media search (เลือก​หมายเลข​บรรทัด หรือ​พูด​หมวด​สำหรับ​การ​ค้นหาแหล่งข้อมูล)"

พูด​หมายเลข​บรรทัด​หรือ​หมวด​การค้นหา

ระบบ​จะ​ให้​คำแนะนำ​เพิ่มเติม​สำหรับ​การ​ค้นหา​สื่อข้อมูล​ที่ถูกต้อง

คำสั่งอื่นๆ

คำสั่ง​เพิ่มเติม​สำหรับ​การ​ควบคุม​ด้วย​คำสั่ง​เสียง​สำหรับ​ระบบ​มัลติมีเดีย​สามารถ​ดู​ได้​ใน​มุมมอง​ปกติสำหรับ MY CAR โดย​การกด OK/MENU จากนั้นเลือก SettingsVoice control settingsCommand listMedia commands


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่