การ​จดจำเสียง

การ​รับรู้​คำสั่งเสียง - วิทยุ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ควบคุม​ด้วยเสียง สำหรับ​วิทยุ เช่น การ​เปลี่ยนสถานี

ข้อความ​โต้ตอบ​ต่อไปนี้​เป็น​เพียง​ตัวอย่าง​เท่านั้น การ​ตอบสนอง​ของ​ระบบ​อาจ​แตกต่าง​ออกไป​ตามสถานการณ์

เปลี่ยนสถานี

          

ข้อความ​โต้ตอบ​ด้วย​คำสั่ง​เสียง​ต่อไปนี้​ใช้​สำหรับ​การ​เปลี่ยนสถานี

ผู้ใช้​เริ่ม​การ​ตอบ​โต้​โดย​พูดว่าSelect station (เลือกสถานี)

ระบบ​ตอบ​กลับว่า : "Say the station's name (พูด​ชื่อ​ของสถานี)"

ให้​ท่าน​พูด​ชื่อ​ของ​สถานีวิทยุ

ระบบ​จะ​เปลี่ยนไป​ยัง​การ​กระจาย​เสียง​ของ​สถานี​วิทยุนั้น

เปลี่ยนความถี่

ระบบ​สามารถ​เข้าใจ​หมายเลขระหว่าง 87.5 (eighty-seven-point-five) และ 108.0 (hundred eight-point-zero) ได้

          

ข้อความ​โต้ตอบ​ด้วย​คำสั่ง​เสียง​ต่อไปนี้​ใช้​สำหรับ​การ​เปลี่ยนความถี่

ผู้ใช้​เริ่ม​การ​ตอบ​โต้​โดย​พูดว่าFrequency (ความถี่)

ระบบ​ตอบ​กลับว่า : "Say the frequency (พูดความถี่)"

พูด​ความถี่ระหว่าง 87.5 ถึง 108.0 เมกกะเฮิรตซ์

ระบบ​จะ​เปลี่ยนไป​ยัง​ความถี่​วิทยุนั้น

คำสั่งอื่นๆ

คำสั่ง​เพิ่มเติม​สำหรับ​การ​ควบคุม​ด้วย​คำสั่ง​เสียง​สำหรับ​วิทยุ​สามารถ​ดู​ได้​ใน​มุมมอง​ปกติสำหรับ MY CAR โดย​การกด OK/MENU จากนั้นเลือก SettingsVoice control settingsCommand listRadio commands


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่