โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth

การ​เชื่อมต่อ​และ​การ​ยกเลิก​การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth®

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถยนต์มี Bluetooth® ติดตั้ง​อยู่ และ​สามารถ​ทำ​การ​ติดต่อสื่อสาร​แบบ​ไร้​สาย​กับอุปกรณ์ Bluetooth® อุปกรณ์​อื่น​ได้​หลังจาก​ที่ทำ การ​ลงทะเบียน​และ​การเชื่อมต่อ แล้ว

ท่าน​สามารถ​ลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth® ได้สูงสุด 15 เครื่อง การ​ลงทะเบียน​อุปกรณ์​จะ​ทำ​ได้​ที​ละเครื่อง หลังจาก​การ​จด​ทะเบียน อุปกรณ์​จะ​ไม่​จำเป็นต้อง​เข้า​สู่​โหมด สามารถ​มองเห็นได้/ค้นหา​ได้ อีก​ต่อไป เพียง​แค่​เปิด​ใช้งาน Bluetooth® เท่านั้น

เมื่อ​เปิด​ใช้​งานฟังก์ชัน Bluetooth® ไว้ และ​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​ไว้​ล่าสุด​อยู่​ภายใน​ช่วง​ระยะ​การ​ทำงาน ระบบ​จะ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​นั้น​เข้า​กับ​รถ​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สตาร์ต​รถ​ติดแล้ว ชื่อ​ของ​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​มุมมอง​ปกติ​ของแหล่งข้อมูล เมื่อ​ต้องการ​เชื่อมต่อ​กับ​อุปกรณ์​อื่น ให้กด OK/MENU แล้วเลือก เปลี่ยนอุปกรณ์

เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth® อยู่​นอก​ช่วง​ระยะ​ทำงาน รถยนต์​จะ​ยกเลิก​การ​เชื่อมต่อ​โดยอัตโนมัติ ใน​การ​ตัด​การ​เชื่อมต่อ​ด้วย​ตัว​ท่าน​เอง ให้​ยกเลิก​การทำงาน Bluetooth ที่อุปกรณ์ ถ้า​ท่าน​ต้องการ​ยกเลิก​การ​จด​ทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth® กับ​รถยนต์ ให้เลือก การ​ลบอุปกรณ์ Bluetooth® ออก ซึ่ง​รถยนต์​จะ​ไม่​ค้นหา​อุปกรณ์​นั้น​โดย​อัตโนมัติ​อีกต่อไป

ท่าน​สามารถ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® พร้อม​กัน​ได้​สองเครื่อง โทรศัพท์มือถือ หนึ่ง​เครื่อง​และ​อุปกรณ์​เล่นสื่อข้อมูล อีก​หนึ่ง​เครื่อง ซึ่งสามารถสลับ​ไปมา ได้

โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อ​เป็น​ทั้ง​โทรศัพท์​และ​อุปกรณ์สื่อข้อมูล

โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อ​เป็น​ทั้ง​โทรศัพท์​และ​อุปกรณ์สื่อข้อมูล


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่