โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth

การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® โดยอัตโนมัติ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth® ได้รับการ ลงทะเบียน เข้า​กับ​รถยนต์​แล้ว อุปกรณ์​ภายนอก​ที่​เชื่อมต่อ​ไว้​ล่าสุด​จะ​ได้รับ​การ​เชื่อมต่อ​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สตาร์ตรถ

เมื่อ​เปิด​ใช้​งานฟังก์ชัน Bluetooth® ไว้ และ​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​ไว้​ล่าสุด​อยู่​ภายใน​ช่วง​ระยะ​การ​ทำงาน ระบบ​จะ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​นั้น​โดยอัตโนมัติ ถ้า​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​ไว้​ล่าสุด​ไม่​พร้อม​ใช้​งาน ระบบ​จะ​พยายาม​เชื่อมต่อ​กับ​อุปกรณ์​ก่อน​หน้านั้น

เมื่อ​ต้องการ​เชื่อมต่อ​กับ​อุปกรณ์​อื่น ให้กด EXIT, เลือก เชื่อมต่อ​อุปกรณ์ใหม่ หรือ เปลี่ยนเป็น​อุปกรณ์​อื่น​ที่​ลงทะเบียน​ไว้แล้ว


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่