โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth

การ​ต่อ​โทรศัพท์​และ​การ​รับโทรศัพท์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​สำหรับ​การ​ใช้​งานโทรศัพท์

การ​รับสายโทรศัพท์

กด OK/MENU เพื่อ​รับสาย แม้กระทั่ง​ใน​กรณี​ที่​ระบบ​เสียง​อยู่​ในโหมด RADIO หรือ MEDIA เป็นต้น

ปฏิเสธ​การ​รับสาย​หรือ​สิ้นสุดด้วย EXIT

เมนูสนทนา

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​โทรศัพท์ การกด OK/MENU หนึ่ง​ครั้ง​ใน​ระหว่าง​ที่​กำลัง​ใช้​สาย​สนทนา​อยู่​จะ​เป็น​การ​เข้า​ใช้​งาน​ฟังก์ชันต่อไปนี้:

  • Mobile phone - สาย​ถูก​โอน​จาก​แฮนด์​ฟรี​ไป​ที่โทรศัพท์มือถือ สำหรับ​โทรศัพท์มือถือ​บางอย่าง สาย​จะ​ถูกขัดจังหวะ นี่​เป็น​เรื่องปกติ ระบบ​แฮนด์​ฟรี​ถาม​ว่า​ท่าน​ต้องการ​ต่อ​สาย​กลับคืนหรือไม่
  • Mute microphone - ไมโครโฟน​ของ​ระบบ​เครื่อง​เสียง​ถูก​เงียบเสียง
  • Dial number - ตัวเลือก​ใน​การ​โทร​ไป​ยัง​คู่​สนทนา​ที่​สาม​โดย​ใช้​แป้นตัวเลข (สาย​ที่​คุย​อยู่​จะ​อยู่​ใน​โหมดเตรียมพร้อม)

บันทึก​การโทร

บันทึก​การ​โทร​จะ​ถูก​คัดลอก​ไป​ยัง​ฟังก์ชัน​แฮนด์​ฟรี​ทุก​ครั้ง​ที่​มี​การ​ต่อเชื่อม​ใหม่ และ​จะ​ได้รับ​การ​อัพเดต​ใน​ระหว่าง​การต่อเชื่อม ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​โทรศัพท์ ให้หมุน TUNE ไป​ทางด้านซ้าย​เพื่อ​ดู​บันทึก​การโทร

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​โทรศัพท์ ท่าน​สามารถ​ดู​บันทึก​การ​โทร​ของ​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​ได้​โดย​การกด OK/MENU จากนั้น​ให้เลือก Call list

บันทึก

ใน​การ​แสดง​บันทึก​การ​โทร​ของ​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​ใน​รถ จะต้อง​ยอมรับ​การ​แสดง​ข้อมูล​ร่วมกัน​ที่​โทรศัพท์​เมื่อ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เข้า​กับรถ สิ่ง​นี้​สามารถ​สั่งงาน​ได้ดังต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่​กับโทรศัพท์มือถือ):

  • กรอบ​ข้อมูล​แบบ​ผุด​ขึ้น​หรือ​การ​แจ้ง​เตือน​จะ​แสดง​ขึ้น และ​ได้รับ​การ​ยอมรับ​ในโทรศัพท์
  • ยอมรับ​การ​ใช้​ข้อมูล​ร่วมกัน​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​โทรศัพท์​สำหรับ​การเชื่อมต่อ Bluetooth® กับรถยนต์

ใน​บาง​กรณี อาจ​จำเป็นต้อง​ตัด​การ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​ออก​จาก​รถยนต์​ก่อน แล้ว​เชื่อมต่อ​กลับ​เข้า​ไป​อีก​ครั้ง​เพื่อให้​สามารถ​แสดง​ข้อมูล​ของ​โทรศัพท์​ใน​รถยนต์ได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่