โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth

การ​ตัด​การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth®

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth® อยู่​นอก​ช่วง​ระยะ​ทำงาน รถยนต์​จะ​ยกเลิก​การ​เชื่อมต่อ​โดยอัตโนมัติ

เมื่อ​ตัด​การ​เชื่อมต่อ​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ออก จะ​สามารถ​คุย​โทรศัพท์​ที่​ยัง​ค้าง​อยู่​ต่อไป​ได้​โดย​ใช้​ไมโครโฟน​ใน​ตัว​และ​ลำโพง​ของโทรศัพท์มือถือ

ระบบ​แฮนด์​ฟรี​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​เมื่อ​ดับ​เครื่องยนต์ และ​เมื่อ​ประตู​เปิดออกเฉพาะ​สำหรับ​ระบบ​ไร้กุญแจ

ถ้า​ท่าน​ต้องการ​ยกเลิก​การ​จด​ทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth® กับรถยนต์ (ดูที่ การ​ลบอุปกรณ์ Bluetooth® ออก) ซึ่ง​รถยนต์​จะ​ไม่​ค้นหา​อุปกรณ์​นั้น​โดย​อัตโนมัติ​อีกต่อไป


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่