โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth

Phone book

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​จะ​แสดง​สมุด​โทรศัพท์​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่ โดย​จะ​แสดง​สมุด​โทรศัพท์​นี้​เมื่อ​เชื่อมต่อ​กับ​โทรศัพท์มือถือ​แล้วเท่านั้น

ใน​การ​ใช้​สมุด​โทรศัพท์​ทั้งหมด​ต้อง​ให้สัญลักษณ์ ปรากฏ​ที่​ส่วนบน​ของ​จอแสดงผล และ​การ​ทำงาน​แฮนด์​ฟรี​อยู่​ใน​โหมดโทรศัพท์

หาก​สมุด​โทรศัพท์​มี​รายชื่อ​ของ​ผู้​ที่​โทร​เข้า ข้อมูล​นี้​จะ​แสดง​ในจอแสดงผล

บันทึก

ใน​การ​แสดง​สมุด​โทรศัพท์​ของ​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​ใน​รถ จะต้อง​ยอมรับ​การ​แสดง​ข้อมูล​ร่วมกัน​ของ​โทรศัพท์​เมื่อ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เข้า​กับรถ สิ่ง​นี้​สามารถ​สั่งงาน​ได้ดังต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่​กับโทรศัพท์มือถือ):

  • กรอบ​ข้อมูล​แบบ​ผุด​ขึ้น​หรือ​การ​แจ้ง​เตือน​จะ​แสดง​ขึ้น และ​ได้รับ​การ​ยอมรับ​ในโทรศัพท์
  • ยอมรับ​การ​ใช้​ข้อมูล​ร่วมกัน​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​โทรศัพท์​สำหรับ​การเชื่อมต่อ Bluetooth® กับรถยนต์

ใน​บาง​กรณี อาจ​จำเป็นต้อง​ตัด​การ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​ออก​จาก​รถยนต์​ก่อน แล้ว​เชื่อมต่อ​กลับ​เข้า​ไป​อีก​ครั้ง​เพื่อให้​สามารถ​แสดง​ข้อมูล​ของ​โทรศัพท์​ใน​รถยนต์ได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่