ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล

ใบอนุญาต - ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใบอนุญาต​คือ ข้อตกลง​สำหรับ​สิทธิ์​ใน​การ​ดำเนินการ​กิจกรรม​บางอย่าง หรือ​การ​ใช้​สิทธิ์​ที่​ได้รับ​มอบ​จาก​บุคคล​อื่น ตาม​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ในข้อตกลง ข้อความ​ต่อไปนี้​คือ​ข้อตกลง​ของ​วอล​โว่​กับผู้ผลิต/ผู้พัฒนา และ​ข้อความ​ส่วน​ใหญ่​จะ​เป็นภาษาอังกฤษ

Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to http://oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (). All rights reserved

Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

Gracenote® ข้อตกลง​สิทธิ์​การ​ใช้​งาน​ของผู้ใช้

โปรแกรม​หรือ​อุปกรณ์​นี้​จะ​มี​ซอฟต์แวร์จาก Gracenote, Inc. ของ Emeryville, California, USA ("Gracenote") ซอฟต์แวร์จาก Gracenote ("ซอฟต์แวร์ Gracenote") จะ​สั่งงาน​โปรแกรม​นี้​ให้​ดำเนินการ​ระบุ​แผ่นดิสก์ และ/หรือ ไฟล์ และ​รับ​ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​เพลง โดยรวม​ถึง ชื่อ ศิลปิน แทร็ก และกรรมสิทธิ์ ("ข้อมูล Gracenote") จาก​เซิร์ฟเวอร์​แบบ​ออนไลน์ หรือ​จาก​ฐานข้อมูล​ที่​ฝัง​ไว้ภายใน (เรียก​รวมกันว่า "เซิร์ฟเวอร์ Gracenote") และ​เพื่อ​ทำ​การ​ดำเนินการอื่นๆ ท่าน​จะ​ใช้ข้อมูล Gracenote ตาม​การ​ทำงาน​สำหรับ​ผู้ใช้​ทั่วไป​ที่​ออกแบบ​ไว้​สำหรับ​โปรแกรม​หรือ​อุปกรณ์​นี้เท่านั้น

ท่าน​ตก​ลง​ที่​จะ​ใช้ข้อมูล Gracenote, ซอฟต์แวร์ Gracenote และเซิร์ฟเวอร์ Gracenote สำหรับ​ตัว​ท่าน​เอง​เท่านั้น โดย​ไม่​นำไปใช้​ในทางการค้า ท่าน​ตก​ลง​ที่​จะ​ไม่​มอบหมาย คัดลอก โอน​ถ่าย หรือ​ส่งผ่านซอฟต์แวร์ Gracenote หรือข้อมูล Gracenote ใดๆ ให้แก่​บุคคล​อื่น ท่าน​ตก​ลง​ที่​จะ​ไม่​ใช้​งาน​หรือ​ใช้​ประโยชน์​จากข้อมูล GRACENOTE, ซอฟต์แวร์ GRACENOTE หรือเซิร์ฟเวอร์ GRACENOTE นอกเหนือจาก​ที่​ได้​อนุญาต​ไว้​ใน​ข้อตกลง​ฉบับนี้

ท่าน​ตก​ลง​ว่า​สิทธิ์​ใน​การ​ใช้​งานข้อมูล Gracenote, ซอฟต์แวร์ Gracenote และเซิร์ฟเวอร์ Gracenote ของ​ท่าน​จะ​สิ้นสุด​ลง​ถ้า​ท่าน​ละเมิด​ข้อจำกัดเหล่านี้ ถ้า​ใบอนุญาต​ใช้​สิทธิ์​ของ​ท่าน​สิ้นสุด​ลง ท่าน​ตก​ลง​ที่​จะ​เลิก​ใช้​งานข้อมูล Gracenote, ซอฟต์แวร์ Gracenote และเซิร์ฟเวอร์ Gracenote โดย Gracenote มี​สิทธิ์​แต่​เพียง​ผู้​เดียว​ในข้อมูล Gracenote ทั้งหมด​, ซอฟต์แวร์ Gracenote ทั้งหมด และเซิร์ฟเวอร์ Gracenote ทั้งหมด โดยรวม​ถึง​สิทธิ์​ใน​การ​เป็น​เจ้าของด้วย ไม่​ว่า​ใน​กรณี​ใด​ก็ตาม Gracenote ไม่​มี​หน้าที่​ใน​การ​ชำระ​เงิน​สำหรับ​ข้อมูล​ใดๆ ก็​ตามที่​ท่านให้ ท่าน​ตก​ลงว่า Gracenote, Inc. สามารถ​ใช้​สิทธิ์​ของ​บริษัท​ภายใต้​ข้อตกลง​ฉบับ​นี้​โดยตรง​ต่อ​ท่าน​โดย​ใช้​ชื่อ​ของ​บริษัท​เองได้

บริการ Gracenote ใช้​ตัว​บ่งชี้​โดยเฉพาะ​ใน​การ​ติดตาม​การ​ร้อง​ขอ​ข้อมูล​เพื่อ​จุดประสงค์​ทางด้านสถิติ จุดประสงค์​ของ​การ​ใช้​ตัว​บ่งชี้​แบบ​ตัวเลขที่​กำหนด​ใน​แบบ​สุ่ม​ก็​คือ เพื่อให้บริการ Geacenote สามารถ​ตรวจ​นับ​การ​ร้อง​ขอ​ข้อมูล​ได้​โดย​ไม่​ต้อง​ทราบ​ข้อมูล​ใดๆ เกี่ยวกับ​ตัวท่าน ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับบริการ Gracenote และ​นโยบาย​ด้าน​ความ​เป็น​ส่วนตัวของ Gracenote จะ​มี​อยู่​บน​หน้าเว็บ

ซอฟต์แวร์ Gracenote และ​ข้อมูล​ทุก​อย่าง​ที่​มี​อยู่​ในข้อมูล Gracenote จะ​อนุญาต​ให้​ท่าน​ใช้​งานได้ "อย่าง​ที่เป็นอยู่" Gracenote ไม่​มี​ภาระ​หรือ​การ​รับประกัน ทั้ง​ที่​แสดง​ไว้​โดย​ชัดเจน​หรือ​โดยนัย ใน​ด้าน​ความ​แม่นยำ​ของข้อมูล Gracenote ที่​มี​อยู่​ในเซิร์ฟเวอร์ Gracenote โดย Gracenote ขอ​สงวน​สิทธิ์​แต่​เพียง​ผู้​เดียว​ใน​การ​ลบ​ข้อมูล​ออก​จากเซิร์ฟเวอร์ Gracenote หรือ​เปลี่ยนแปลง​หมวด​ของ​ข้อมูล ไม่​ว่า​ด้วย​เหตุผล​ใด​ก็ตามที่ Gracenote ถือ​ว่าเพียงพอ ไม่​มี​การ​รับประกัน​ใดๆ ว่า ซอฟต์แวร์ Gracenote หรือเซิร์ฟเวอร์ Gracenote จะ​สามารถ​ทำงาน​ได้​โดย​ไม่​ข้อบกพร่อง หรือซอฟต์แวร์ Gracenote หรือเซิร์ฟเวอร์ Gracenote จะ​สามารถ​ทำงาน​ได้ตลอดเวลา Gracenote ไม่​มี​ข้อ​ผูกมัด​ใน​การ​ให้​หมวด​หรือ​ชนิด​ข้อมูล​ใหม่ ที่​ได้รับ​การ​ปรับปรุง​ให้​ดี​ขึ้น หรือ​เพิ่มเติม ที่ Gracenote อาจ​จัด​ให้​ใน​อนาคต และ​บริษัท​ขอ​สงวน​สิทธิ์​ใน​การ​ยกเลิก​การ​บริการ​ได้ตลอดเวลา

GRACENOTE ขอ​ปฏิเสธ​ความ​รับผิดชอบ​ต่อ​การ​รับประกัน​ทั้งหมด ทั้ง​ที่​แสดง​ไว้​โดย​ชัดเจน​หรือ​โดยนัย โดยรวม​ถึง​แต่​ไม่​จำกัด​อยู่​เพียง​แค่​การ​รับประกัน​ที่​แจ้ง​ไว้​โดยนัย​หรือ​ความสามารถ​ใน​ด้าน​การค้า ความ​เหมาะสม​สำหรับ​จุดประสงค์​เฉพาะ​บางอย่าง กรรมสิทธิ์​และ​การ​ไม่​ล่วง​ละเมิด​สิทธิ์​ของ​ทรัพย์สิน​ทางปัญญา GRACENOTE จะ​ไม่​รับรอง​ผลลัพธ์​ที่​ได้​จาก​การ​ใช้​งานซอฟต์แวร์ SOFTWARE หรือเซิร์ฟเวอร์ GRACENOTE ของท่าน GRACENOTE ไม่​มี​ความ​รับผิดชอบ​ต่อ​ความ​เสียหาย​สืบเนื่อง​หรือ​การ​สูญเสีย​กำไร​หรือ​รายได้​ใดๆ ที่​อาจ​เกิดขึ้น ไม่​ว่า​ใน​สถานการณ์​ใด​ก็ตาม

© Gracenote, Inc. 2009

camellia:1.2.0

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Unicode: 5.1.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่