ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล

การ​ค้นหาสื่อข้อมูล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จะ​มี​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​ค้นหา​เพลง​ใน​อุปกรณ์​ของท่าน การ​ค้นหา​จะ​สแกน​ทั้งใน USB, แผ่นดิสก์ และ ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

การ​ค้นหา​สื่อข้อมูล​จะ​ใช้​งาน​ได้​จาก​มุมมอง​ปกติ​สำหรับแหล่งข้อมูล Disc, USB และ HDD

ใน​การ​เริ่ม​การ​ค้นหา ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Media search

การทำงาน 'การค้นหา'

การ​ค้นหา​โดย​ใช้​ล้อหมุน

การ​ค้นหา​โดย​ใช้​ล้อหมุน

รายการอักขระ
การ​เปลี่ยน​โหมด​การ​ป้อนข้อมูล (ดู​ตารางต่อไปนี้)

ใช้​ล้อ​หมุน​ใน​การ​ป้อน​รายการ​การค้นหา

หมุน TUNE ไป​ยัง​ตัวอักษร​ที่​ต้องการ จากนั้นกด OK/MENU เพื่อยืนยัน ท่าน​สามารถ​ยัง​ใช้​ปุ่ม​ตัวเลข​และ​ตัว​อักษรบน​แผง​ควบคุม​ที่​คอนโซล​กลางด้วย

ใน​การ​เปลี่ยน​โหมด​การ​ป้อน​ข้อมูล​ไป​เป็น​ตัวเลข​หรือ​อักขระ​พิเศษ หรือ​ไป​ยัง​รายการ​ผล​การ​ค้นหา ให้หมุน TUNE ไป​ยัง​ตัวเลือก​ใด​ตัวเลือกหนึ่ง (ดู​คำอธิบาย​ใน​ตารางต่อไปนี้) ใน​รายการ​เพื่อ​เปลี่ยน​โหมด​การ​ป้อนข้อมูล (2) แล้วกด OK/MENU

ทำ​แบบเดิม​ไป​เรื่อยๆ กับ​ตัวอักษร​ตัวต่อไป

เมื่อ​ท่าน​พอใจ​กับ​คำค้นหา​ของ​ท่าน​แล้ว ให้เลือก Search

ทำ​การ​ค้นหาแล้ว ผลลัพธ์​จะ​แสดง​ขึ้น​และ​รวมอยู่​ใน​หมวด​ต่างๆ ดังนี้: ศิลปิน​, อัลบั้ม​, แทร็ก​, ประเภท​, ปี และ​นัก​แต่งเพลง

หมุน TUNE ไป​ยัง​หมวด และกด OK/MENU

หมุน TUNE เพื่อ​เลือก​สื่อข้อมูล แล้วกด OK/MENU เพื่อ​เริ่มเล่น

123/ABC

เปลี่ยน​ระหว่าง​ตัวอักษร​กับ​ตัวเลขด้วย OK/MENU

MORE

เปลี่ยนไป​เป็น​อักขระ​พิเศษด้วย OK/MENU

Search

ทำ​การ​ค้นหาสื่อข้อมูล

{ | }

เปลี่ยน​จาก​ล้อ​หมุน​สำหรับ​ข้อความ​เป็น​ช่องข้อมูล Keyword: เลื่อน​เคอร์เซอร์​โดยใช้ TUNE ลบ​อักษร​ที่​สะกด​ผิด​โดยใช้ EXIT ใน​การ​กลับไป​ยัง​ล้อ​หมุน​สำหรับ​ข้อความ ให้กด OK/MENU

โปรด​สังเกต​ว่า ท่าน​สามารถ​ใช้​ปุ่ม​ตัวเลข​และ​ตัว​อักษรบน​แผง​ควบคุม​ใน​การ​แก้ไข​ใน​ช่องข้อมูล Keyword: ได้

การ​กด​สั้นๆ บน EXIT จะ​ลบ​ตัวอักษร​ที่​ป้อนเข้าไป กด​นานๆ บน EXIT จะ​ลบ​ล้าง​ตัวอักษร​ที่​พิมพ์​ลง​ไปทั้งหมด

การ​กด​แป้น​ตัวเลข​ใน​คอนโซล​กลาง​เมื่อ​ปุ่ม​เลื่อน​ตัวอักษร​แสดงอยู่ (ดู​ภาพประกอบ​ก่อน​หน้านี้) จะ​เป็น​การ​แสดง​รายการ​อักขระ​ขึ้น​บนหน้าจอ กด​แป้น​ตัวเลข​ไป​เรื่อยๆ จนกว่า​จะ​ถึง​ตัวอักษร​ที่​ต้องการ แล้วปล่อย ทำ​แบบเดิม​ไป​เรื่อยๆ กับ​ตัวอักษร​ตัวต่อไป เมื่อ​กด​หนึ่ง​ปุ่ม รายการ​จะ​ได้รับ​การ​ยืนยัน​เมื่อ​กด​อีก​หนึ่งปุ่ม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่