วิทยุ​แบบดิจิตอล (DAB)

Radio text

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สถานี RDS บาง​สถานี​จะ​ส่ง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เนื้อหา​ของรายการ​, ศิลปิน เป็น​ต้น ข้อมูล​นี้​จะ​แสดง​ขึ้น​บนจอแสดงผล ข้อความ​วิทยุ​สามารถ​แสดง​ได้​ทั้ง​สำหรับวิทยุ FM และ DAB*

ใน​การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับแหล่งข้อมูล FM/DAB ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Show


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่