วิทยุ

การทำงาน RDS

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อมี RDS วิทยุ​จะ​สามารถ​เปลี่ยนไป​ยัง​ตัว​ส่ง​สัญญาณ​ที่​ชัดเจน​ที่สุด​ได้​โดยอัตโนมัติ RDS ทำ​ให้​สามารถ​รับ​ข้อมูล​ต่างๆ เช่น ข้อมูลจราจร (TP) และ​ค้นหา​รูปแบบรายการ (PTY) อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่งได้

RDS (Radio Data System) เชื่อมโยง​เครื่องส่งสัญญาณ FM กับเครือข่าย เครื่องส่งสัญญาณ FM ใน​เครือข่าย​ดังกล่าว​ส่ง​ข้อมูล​ที่​ให้​การ​ทำงานๆ ดังต่อไปนี้​แก่วิทยุ RDS:

 • การ​เปลี่ยนไป​ยัง​ตัว​ส่ง​สัญญาณ​ที่​ชัดเจน​กว่า​โดย​อัตโนมัติ ถ้า​การ​รับ​สัญญาณ​ใน​พื้นที่​ไม่ดี

  สำหรับวิทยุ FM

 • ค้นหา​หมวด​ของ​รายการ เช่น ชนิด​ของรายการ

  สำหรับวิทยุ DAB*

  หรือ​ข้อมูลการจราจร
 • การ​รับ​ข้อมูล​ใน​รูป​ข้อความ​เกี่ยวกับ​รายการ​วิทยุ​ในขณะนั้น

  สำหรับวิทยุ FM และ DAB*

บันทึก

สถานี​วิทยุ​บาง​สถานี​ไม่ใช้ RDS หรือ​เฉพาะ​ชิ้นส่วน​ที่​เลือก​ไว้​ของ​การ​ทำงานเท่านั้น

หาก​ตรวจ​พบ​รูปแบบ​ของ​รายการ​ที่​ต้องการ วิทยุ​จะ​สามารถ​เปลี่ยน​สถานี​โดย​ขัดจังหวะ​แหล่งที่มา​ของ​เสียง​ที่​ใช้อยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้า​เครื่อง​เล่น​ซีดี​กำลัง​ใช้​งาน​อยู่ เครื่อง​เล่น​จะ​หยุดชั่วคราว การ​ขัดจังหวะ​การ​ส่ง​สัญญาณ​จะ​มี​การ​เล่นที่ ความ​ดัง​เสียง​ที่​ปรับตั้งล่วงหน้า วิทยุ​จะ​เปลี่ยน​กลับไป​ยัง​แหล่งข้อมูล​เสียง​และ​ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ก่อน​หน้า​นี้ เมื่อ​ไม่​มี​การ​กระจาย​สัญญาณ​ของ​รูปแบบ​รายการ​ที่ตั้ง​ไว้​อีกต่อไป

การ​เตือน​การ​ทำงาน​ตั้งรายการ​, ข้อมูลจราจร (TP), และ​ประเภทรายการ (PTY) จะ​ขัดจังหวะ​การ​ทำงาน​อื่น​ตามลำดับ​ความสำคัญ โดย​ที่​สัญญาณ​เตือน​มี​ความสำคัญ​สูง​ที่สุด​และ​ประเภท​รายการ​มี​ความสำคัญ​น้อยที่สุด กด OK/MENU เพื่อ​กลับไป​ยัง​แหล่งข้อมูล​เสียง​ที่​หยุด​การ​ทำงาน​ไว้ ในขณะ​ที่​ยังคง​ฟัง​ข้อความอยู่ กด EXIT เพื่อ​ยกเลิก​ข้อความ แล้ว​กลับไป​ยัง​แหล่งข้อมูล​เสียง​ที่​หยุด​การ​ทำงานไว้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่