วิทยุ

ข้อมูลการจราจร (TP)

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ทำ​ให้​สามารถ​รับ​การ​กระจาย​ข้อมูล​การจราจร​ภายในเครือข่าย RDS ของ​สถานี​วิทยุ​ที่ตั้ง​ไว้ได้

สัญลักษณ์ TP แสดง​ว่า​ฟังก์ชัน​นี้​กำลัง​ทำงานอยู่ ถ้า​สถานี​ใด​สถานี​หนึ่ง​ใน​รายการ​สามารถ​ส่ง​ข้อมูล​การจราจรได้ TP จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​บน​หน้าจอ หรือ​มิฉะนั้นแล้ว TP จะ​เป็น​สีเทา

ใน​การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับแหล่งข้อมูล FM ให้กด OK/MENU แล้วเลือก TP


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่