ศึกษาคู่มือของคุณ

S60
2015 Early

4 ผลลัพธ์

แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา Volvo On Call

ใน​ฐานะ​ของผู้ใช้ VOC ท่าน​มี​สิทธิ์​ใน​การ​เข้า​ใช้​งาน​แอพพลิเคชั่น​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา ที่​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ติดต่อ​กับ​รถ​ที่​จอด​อยู่​ของ​ท่าน​ได้ตลอดเวลา

เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จากระยะไกล* ผ่าน SMS

การ​ควบคุม​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ใน​รถ​ทำ​ได้​โดยใช้ SMS

เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จากระยะไกล* ผ่าน SMS

รถ​ที่​มี​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสาร​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิงร่วมกับ VOC* จะ​มี​ตัวเลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เหมือนกัน​กับ​ภายใน​รถ​ที่​ใช้​โทรศัพท์มือถือ​แบบปกติ ท่าน​สามารถ​กำหนดการ​ตั้ง​ค่าตัว​ตั้ง​เวลา​โดย​การ​ส่ง​การ​ตั้ง​ค่าที่​ต้องการ​ด้วย​โทรศัพท์มือถือ​ได้ ดูที่ เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จากระยะไกล

บริการ​เพื่อ​ความ​สะดวกสบายโดย Volvo On Call

บริการ​เพื่อ​ความ​สะดวกสบาย​ผ่าน​โทรศัพท์ เช่น การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จากระยะไกล* ผ่าน SMS หรือ​การ​ติดต่อสื่อสาร​กับ​รถ​ผ่าน​แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา