ศึกษาคู่มือของคุณ

S60
2017

ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ

8 ผลลัพธ์

การ​ทำ​ความร้อน*สำหรับพวงมาลัย

พวงมาลัย​สามารถ​อุ่น​ได้​ด้วย​ชุด​ทำ​ความ​ร้อนไฟฟ้า

ที่​นั่ง​ด้านหน้า​แบบ​มี​ชุด​ทำ​ความร้อน*

การ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​มี​อยู่​สาม​ตำแหน่ง​ด้วยกัน เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ให้แก่​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​หนาวเย็น

ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ - ECC

ECC (ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบอิเล็กทรอนิกส์) จะ​รักษา​อุณหภูมิ​ที่​เลือก​ภายใน​ห้อง​โดยสาร และ​สามารถ​แยก​ปรับ​สำหรับ​ด้าน​คนขับ​และ​ด้าน​ผู้โดยสารได้ ฟังก์ชัน​อัตโนมัติ​จะ​ใช้​เพื่อ​ควบคุมอุณหภูมิ​, ระบบ​ปรับอากาศ​, ความเร็ว​พัดลม​, การ​หมุนเวียน​อากาศ และ​การ​กระจาย​อากาศ​โดยอัตโนมัติ

การ​ตั้ง​ค่าเมนู - ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ

ท่าน​สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน หรือ​เปลี่ยน​การ​ตั้ง​ค่า​เริ่มต้น​สำหรับ​ฟังก์ชั่น​ทั้ง​หก​ฟังก์ชั่น​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​คอนโซลกลาง

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ

รถมีระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งไว้ ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​ทำ​ความ​เย็น​หรือ​ทำ​ความ​ร้อน พร้อม​กับ​ลด​ความชื้น​ของ​อากาศ​ใน​ห้องโดยสาร

ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ - การ​ตรวจหา​ข้อบกพร่อง​และ​การซ่อมแซม

การ​บริการ​และ​ซ่อมแซม​ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็น​ทางการเท่านั้น

การ​เปิดทั้งหมด

ฟังก์ชัน​การ​เปิด​ทั้งหมด​จะเปิด/ปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​พร้อม​กัน และ​สามารถ​ใช้​ใน​กรณี​อย่างเช่น เมื่อ​ต้องการ​ระบาย​อากาศ​ภายใน​รถ​อย่าง​รวดเร็ว​ใน​สภาพ​อากาศ​ร้อน เป็นต้น

ที่​นั่ง​ด้านหลัง​แบบ​มี​ชุด​ทำ​ความร้อน*

การ​ทำ​ความ​ร้อน​สำหรับ​ตำแหน่ง​ด้านนอก ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​จะ​มี​อยู่​สาม​ตำแหน่ง​ด้วยกัน เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สบาย​ให้แก่​ผู้โดยสาร​เมื่อ​อากาศ​หนาวเย็น