หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​แสง​สว่าง​ภายใน​บริเวณ​ที่​เก็บสัมภาระ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ไฟ​แสง​สว่าง​บริเวณ​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะ​อยู่​ที่​ทั้ง​สอง​ด้าน​ของ​ช่อง​ฝา​กระโปรงหลัง

p3007 bagagerumsbelysning

สอด​ไข​ควง​และ​งัด​เบาๆ เพื่อให้​เบ้า​หลอดไฟ​หลุดออก

เปลี่ยนหลอดไฟ

ตรวจสอบ​ว่า​หลอดไฟ​ส่อง​สว่าง และ​กด​เรือน​หลอดไฟ​กลับ​เข้าไป


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่