หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟด้านหลัง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ใน​แผง​ไฟ​ท้าย​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​ภายใน​บริเวณ​ที่​เก็บ​สัมภาระ​ท้ายรถ

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​ถอย​หลัง​จะ​อยู่​ที่​ด้านหลัง​ของ​แผง​ปิด​ใน​ฝา​กระโปรงหลัง

เรือน​หลอดไฟด้านหลัง

P3-1035-S60-rear lights removal

หลอดไฟ​ใน​กลุ่ม​ไฟ​ท้าย​สามารถ​เปลี่ยน​ได้​จาก​ภายใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ (ยกเว้นหลอดไฟ LED)

ถอด​ฝา​ครอบ​ใน​แผงด้านซ้าย/ขวามือ​เพื่อ​เข้าถึงหลอดไฟ หลอดไฟ​อยู่​ใน​เบ้าหลอดไฟ

กด​ตัว​ล็อค​เข้า​หา​กัน​และ​ดึง​เบ้า​หลอดไฟออก

ดึง​หลอดไฟ​ที่​ชำรุด​เสียหาย​ออก โดย​กด​ลง​แล้ว​หมุน​ทวน​เข็มนาฬิกา

ใส่​หลอดไฟ​หลอด​ใหม่ กด​ลง​แล้ว​หมุน​ตาม​เข็มนาฬิกา

กด​เบ้า​หลอดไฟ​เข้า​ที่ และ​ใส่​ฝา​ครอบ​กลับ​ที่เดิม

ไฟ​ถอยหลัง

P3-1020-S60- rear light in hood

เปิด​แผง​ใน​ฝา​กระโปรง​ท้ายรถ

ถอด​เบ้า​หลอดไฟ​โดย​หมุน​ทวน​เข็มนาฬิกา

ดึง​หลอดไฟ​ที่​ชำรุด​เสียหาย​ออก โดย​กด​ลง​แล้ว​หมุน​ทวน​เข็มนาฬิกา

ใส่​หลอดไฟ​หลอด​ใหม่ กด​ลง​แล้ว​หมุน​ตาม​เข็มนาฬิกา

ใส่​เบ้า​หลอดไฟ​โดย​หมุน​ตาม​เข็มนาฬิกา


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่