หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ฝา​ครอบ​ไฟสูง/ไฟต่ำ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​เข้าถึง​หลอดไฟสูง/ไฟ​ต่ำ​ได้​โดย​การ​ปลด​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟ​หน้าออก

P3-1320-S60/V60/V60H Headlamp cover removal

ก่อน​เริ่ม​เปลี่ยน​หลอดไฟ โปรดดู การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟหน้า

คลาย​สก​รู​สี่​ตัว​ของ​ฝา​ครอบ​ออก​โดย​ใช้เครื่องมือ Torx, ขนาด T20 (1) ไม่​ควร​คลาย​สก​รู​ออก​จนสุด (3-4 รอบ ก็เพียงพอ)

เลื่อน​ฝา​ครอบ​ไป​ทางด้านหนึ่ง

ถอด​ฝาครอบ

ทำซ้ำ​ใน​ลำดับ​กลับกัน​เพื่อ​ใส่​ฝา​ครอบ​กลับ​เข้าที่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่