ศึกษาคู่มือของคุณ

S60
2017 Late

5 ผลลัพธ์

การ​บรรทุกสัมภาระ ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ได้​ง่าย​ขึ้น ท่าน​สามารถ​พับ​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​หลัง​ของ​รถ​ลงได้ พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่งผู้โดยสาร* เพื่อ​บรรทุก​สัมภาระ​ที่​ยาว​เป็น​พิเศษ​ได้​อีกด้วย