ศึกษาคู่มือของคุณ

S60
2017 Late

6 ผลลัพธ์

แบตเตอรี่สตาร์ต ใน​ระดับ​ที่​แตกต่าง​กันออกไป หลีกเลี่ยง​การ​เสียบ​กุญแจ​ทิ้ง​ไว้ที่ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจII เมื่อ​ปิด​การ​ทำงาน​ของรถ ให้​ใช้ตำแหน่ง I ซึ่ง​ใช้​พลังงาน​น้อย​กว่าแทน