ศึกษาคู่มือของคุณ

S60
2017

คำแนะนำ​ใน​ระหว่าง​การ​ขับขี่

6 ผลลัพธ์

การ​ขับ​ลุยน้ำ

การ​ขับ​รถ​ใน​น้ำ​หมายถึง​การ​ขับ​รถ​ลุย​ผ่าน​น้ำ​ลึก​บน​พื้นผิว​ถนน​ที่​นอง​ด้วยน้ำ การ​ขับ​ลุย​น้ำ​จะต้อง​ทำ​อย่าง​ระมัดระวัง​อย่างยิ่ง

การ​ขับ​ขี่​โดย​เปิด​ประตูท้าย/ฝา​กระโปรง​หลัง​ทิ้งไว้

เมื่อ​ขับ​ขี่​โดย​เปิด​ฝา​กระโปรง​หลัง​ทิ้ง​ไว้ ไอ​เสีย​ที่​เป็น​พิษ​อาจ​ถูก​ดูด​เข้า​ไป​ภายใน​รถ​ผ่าน​ทาง​ห้อง​เก็บ​สัมภาระได้

โอ​เวอร์โหลด - แบตเตอรี่สตาร์ต

ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ที่​ใช้​ไฟฟ้า​ของ​รถ​จะ​ใช้​กำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่สตาร์ต ใน​ระดับ​ที่​แตกต่าง​กันออกไป หลีกเลี่ยง​การ​เสียบ​กุญแจ​ทิ้ง​ไว้ที่ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจII เมื่อ​ปิด​การ​ทำงาน​ของรถ ให้​ใช้ตำแหน่ง I ซึ่ง​ใช้​พลังงาน​น้อย​กว่าแทน

ก่อน​การ​เดินทางไกล

ก่อนที่​จะ​เริ่ม​การ​เดินทาง ควร​ตรวจเช็ค​สิ่ง​ต่อไปนี้​ก่อนเสมอ:

การ​ร้อนจัด

ภายใต้​เงื่อนไข​พิเศษ ตัวอย่างเช่น เมื่อ​ขับ​ขี่​ใน​สภาพ​ภูมิ​ประเทศ​ที่​เป็น​เนิน​เขา​หรือ​อากาศ​ร้อน เครื่องยนต์​และ​ระบบ​ขับเคลื่อน​อาจ​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​ความ​ร้อน​จัด โดยเฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​เมื่อ​บรรทุก​สัมภาระมาก

การ​ขับ​ขี่​ใน​ฤดูหนาว

สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​ฤดู​หนาว สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ​จะต้อง​ทำ​การ​ตรวจสอบ​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​สามารถ​ขับ​ขี่​รถยนต์​ได้​อย่างปลอดภัย