ศึกษาคู่มือของคุณ

S60
2017 Late

7 ผลลัพธ์

ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก จุด​ยึด​ต่างๆ เหล่านี้​ตั้งอยู่​บน​หิ้ง​วาง​ของ และ​ครอบ​ไว้​โดย​ฝา​ครอบพลาสติก งอ​ฝา​ครอบ​พลาสติก​ไป​ข้างๆ เพื่อ​เข้าถึง​จุด​ยึด​แต่​ละจุด