ความปลอดภัย

ความปลอดภัย - สัญลักษณ์เตือน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สัญลักษณ์​เตือน​จะ​แสดง​ขึ้น​ถ้า​ตรวจ​พบ​ข้อบกพร่อง​ใน​ระหว่าง​การ​ตรวจหา​ข้อบกพร่อง หรือ​ถ้า​ระบบ​ได้​ถูก​สั่ง​ให้ทำงาน เมื่อ​จำเป็น สัญลักษณ์​เตือน​จะ​แสดง​ขึ้น​พร้อม​กับ​ข้อความ​ใน​จอ​แสดง​ข้อมูลของแผง​หน้าปัด​แบบรวม

P3-1320-Warning symbols in combi STD

สัญลักษณ์​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​และ​สัญลักษณ์​เตือนสำหรับ ระบบ​ถุง​ลมนิรภัย ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก

P3-1246-312H-Warning symbols in combi

สัญลักษณ์​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​และ​สัญลักษณ์​เตือน​สำหรับ​ถุง​ลม​นิรภัย​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล

สัญลักษณ์​เตือน​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อยู่ในตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II สัญลักษณ์​จะ​หายไป​หลังจาก​เวลา​ผ่านไปประมาณ 6 วินาที ถ้า​ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​ไม่​มี​ความ​ผิดปกติใดๆ

คำเตือน

หาก​สัญลักษณ์​เตือน​สำหรับ​ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​ยังคง​สว่าง​อยู่​หรือ​สว่าง​ขึ้น​ในขณะ​ขับ​ขี่ แสดง​ว่า​ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​ไม่ได้​ทำงาน​อย่างสมบูรณ์ สัญลักษณ์​นี้​แสดง​ถึง​ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบ​เข็ม​ขัดนิรภัย, SIPS, ระบบ IC หรือ​เป็น​ข้อบกพร่อง​อื่น​ในระบบ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้งในทันที

หาก​สัญลักษณ์​เตือน​ทำงาน​ผิดปกติ ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​จะ​สว่าง​ขึ้น และ SRS airbag Service required หรือ SRS airbag Service urgent จะ​ปรากฏ​ใน​จอ​แสดงข้อมูล วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้งในทันที


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่