ความปลอดภัย

ระบบ​ป้องกัน​การ​พลิกคว่ำ (ROPS)

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

Roll-Over Protection System (ROPS) ระบบ​ป้องกัน​การ​พลิกคว่ำ (ROPS) ของ​วอล​โว่​ได้​ถูก​พัฒนาขึ้น​เพื่อ​ช่วย​ลด​ความ​เสี่ยง​ที่​รถ​อาจ​เกิด​พลิก​คว่ำ และ​เพื่อให้​การ​ป้องกัน​ที่​ดี​ที่สุด​ใน​กรณี​ที่​เกิดอุบัติเหตุ

ระบบ​นี้​ประกอบด้วย​สอง​ส่วน นั่น​คือ ระบบ​รักษา​เสถียรภาพ​เชิง​ป้องกัน และ​ระบบ​ปกป้องอันตราย

ระบบ​รักษาเสถียรภาพ Roll Stability Control (RSC) เป็น​ระบบ​ซึ่ง​ช่วย​ลด​ความ​เสี่ยง​ที่​รถ​จะ​เกิด​การ​พลิก​คว่ำ เช่น ใน​กรณี​ที่​หัก​เลี้ยว​อย่าง​รุนแรง หรือ​เมื่อ​รถ​ลื่น​ไถล เป็นต้น

ระบบ RSC ใช้​เซ็นเซอร์​ที่​จะ​บันทึก​การ​เปลี่ยนแปลง​ใน​ความ​เอียง​แนว​ขวาง​ของรถ ข้อมูล​นี้​ใช้​ใน​การ​คำนวณ​ความ​เสี่ยง​การ​พลิก​คว่ำ​ของรถ หาก​มี​ความเสี่ยง ระบบ ESC จะ​ทำงาน แรงบิด​เครื่องยนต์​จะ​ลดลง และ​ล้อ​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​ล้อ​จะ​ถูก​เบรก​จนกว่า​รถ​จะ​รักษาการ​ทรง​ตัวได้

ถ้า​เกิด​อุบัติเหตุ​รถ​พลิก​คว่ำ​ขึ้น ระบบ​ปกป้อง​อันตราย​จะ​ทำงาน โดย​อาจสั่งงานตัว​ดึง​เข็ม​ขัดนิรภัย และ ถุง​ลม​นิรภัย​แบบแถบ ของ​รถ​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​สถานการณ์​ที่เกิดขึ้น

คำเตือน

ใน​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ปกติ ระบบ RSC จะ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​บน​ท้อง​ถนน​ให้​สูงขึ้น แต่​ไม่​ควร​ถือ​ว่า​เป็น​โอกาส​ใน​การ​ขับ​ขี่​ด้วย​ความเร็วสูง ปฏิบัติ​ตาม​ข้อ​ควร​ระวัง​ทั่วไป​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​อย่าง​ปลอดภัยเสมอ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่