ศึกษาคู่มือของคุณ

S60
2017 Late

ไร้กุญแจ

9 ผลลัพธ์

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - การ​ทำงาน​กับ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อย่างปลอดภัย

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ของ​รถ​จะต้อง​ได้รับ​การ​ดูแล​รักษา​เป็น​อย่างดี

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ*

รถ​ที่​มี​ฟังก์ชั่น​การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​จะ​มี​ระบบ​การ​สตาร์ต​และ​การ​ล็อค​ที่​สามารถ​สั่งงาน​โดย​ไม่​ใช้​กุญแจได้

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - ช่วง​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ใน​การ​ปลด​ล็อค​ประตู​หรือ​ฝา​กระโปรง​หลัง​โดย​อัตโนมัติ​โดย​ไม่​ต้อง​กด​ปุ่ม​บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล* กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะต้อง​อยู่​ห่าง​จาก​มือ​จับ​ประตู​ด้าน​นั้น​หรือ​ฝา​กระโปรง​หลัง​เป็น​ระยะ​ไม่​เกินประมาณ 1.5 เมตร

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - การล็อค

รถ​ที่​มี​ระบบ​การ​สตาร์ต​และ​การ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​จะ​มี​พื้นที่​ที่​ไว​ต่อ​การ​สัมผัส​อยู่​บน​มือ​จับ​ประตู​ภายนอก​รถ และ​ปุ่ม​ยาง​อยู่​ถัด​จาก​แผ่น​กด​ยาง​ของ​ฝา​กระโปรง​หลัง เพื่อ​ใช้​สำหรับ​การล็อค/ปลดล็อค

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - การ​ตั้ง​ค่า​การล็อค

การ​ตั้ง​ค่า​การ​ล็อค​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​การ​สตาร์ต​และ​การ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​สามารถ​ปรับเปลี่ยน​ได้​โดย​การ​ระบุ​ใน​ระบบเมนู MY CAR ว่า​ต้องการ​ให้​ปลด​ล็อค​ประตู​บานใดบ้าง

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - การ​ปลด​ล็อค​โดย​ใช้​ดอกกุญแจ

ถ้า​ไม่​สามารถ​ปลด​เซ็นทรัล​ล็อค​ด้วย​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ได้ เช่น ถ้า​แบตเตอรี่​หมด​ไฟ ท่าน​สามารถ​เปิด​ประตู​หน้า​ด้านซ้าย​ได้​โดย​ใช้​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอดได้

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - การ​ปลดล็อค

การ​ปลด​ล็อค​จะ​เกิดขึ้น​เมื่อ​ท่าน​จับ​มือ​จับ​ประตู หรือ​แผ่น​ยาง​บน​ฝา​กระโปรง​ท้าย​ถูก​กระตุ้น ประตู​หรือ​ฝา​กระโปรง​ท้าย​จะ​เปิดตามปกติ

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - ตำแหน่ง​ของ​เสาอากาศ

รถ​ที่​มี​ระบบ​การ​สตาร์ต​และ​การ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​จะ​มี​เสา​อากาศ​แบบ​รวม​ใน​ตัว​จำนวน​หนึ่ง​ติดตั้ง​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​ต่างๆ ภายในรถ