ไร้กุญแจ

การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* - ช่วง​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​การ​ปลด​ล็อค​ประตู​หรือ​ฝา​กระโปรง​หลัง​โดย​อัตโนมัติ​โดย​ไม่​ต้อง​กด​ปุ่ม​บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรลสำหรับ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ที่มี PCC (ชุด​ติดต่อสื่อสาร​กับ​รถ​ส่วนบุคคล) เท่านั้น กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะต้อง​อยู่​ห่าง​จาก​มือ​จับ​ประตู​ด้าน​นั้น​หรือ​ฝา​กระโปรง​หลัง​เป็น​ระยะ​ไม่​เกินประมาณ 1.5 เมตร

ผู้​ที่​ต้องการ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​ประตู​จะต้อง​มี​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ติด​ตัวไว้ จะ​ไม่​สามารถ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​ประตู​ได้ ถ้า​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อยู่​คน​ละ​ด้าน​กับ​ประตู​ที่ต้องการ

P3007-s80-Nyckellöst lås- och startsystem

วงกลม​สี​แดง​ใน​รูป​ด้านบน​จะ​แสดง​ระยะ​ที่​ครอบคลุม​โดย​เสา​อากาศ​ของระบบ

ถ้า​นำ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ทั้งหมด​ออก​จาก​รถ​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ทำงาน​อยู่ หรือ​เมื่อ​สวิตช์​กุญแจ​อยู่ที่ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ I หรือ II และ​ประตู​ทุก​บาน​ปิด​อยู่ ข้อความ​เตือน​จะ​แสดง​ใน​จอ​แสดง​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม และ​สัญญาณเสียง​เตือน​จะ​ดัง​ใน​เวลาเดียวกัน

เมื่อ​นำ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​กลับ​เข้า​มา​ใน​รถ​อีก​ครั้ง ข้อความ​เตือน​จะ​หายไป​และ​เสียง​เตือน​จะ​หยุด​ลงเมื่อ:

  • ได้​เปิด​และ​ปิด​ประตู​บานหนึ่ง
  • เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เข้า​ไป​ใน​สวิตช์กุญแจ
  • ได้​กดปุ่ม OK

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่