การล็อก/การปลดล็อก

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ฝา​กระโปรงหลัง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การเปิด​, ล็อค และ​ปลด​ล็อค​ฝา​กระโปรง​หลัง​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธีด้วยกัน

การ​เปิด​ด้วยมือ

P3-1020-s60 Bagagelucka öppningshandtag

แผง​ยาง​ที่​มี​หน้าสัมผัสไฟฟ้า

ฝา​กระโปรง​ท้าย​ปิด​ค้าง​อยู่​โดย​ล็อคไฟฟ้า

ถ้า​ต้องการ​เปิด​ให้​ทำดังนี้

  1. กด​ลง​เบาๆ ที่​แผ่น​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ด้าน​นอก ล็อค​จะ​ถูกปลด
  2. ยก​มือ​จับ​ด้าน​นอก​เพื่อ​เปิด​ประตู​ท้ายเต็มที่

สำคัญ

  • ใน​การ​ปลดล็​อก​ฝา​ปิด​กระโปรง​ท้าย ให้​กด​เบาๆ ตรง​บริเวณ​ที่​เป็นยาง
  • อย่า​ใช้​แรงดัน​บริเวณ​ที่​เป็น​ยาง​ขึ้น​ในขณะ​ที่​กำลัง​เปิด​ฝา​กระโปรง​ท้าย ให้​ยก​มือจับ การ​ใช้​แรง​กด​มาก​เกินไป​อาจ​ทำ​ให้​หน้าสัมผัส​ไฟฟ้า​บน​แผง​ยางเสียหาย

การ​ปลด​ล็อค​ด้วย​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

p3007 låsning/upplåsning bagagelucka

สัญญาณ​เตือน​สำหรับ​ประตู​ท้าย​สามารถ​ปิด​การ​ทำงานได้ และ​ประตู​ท้าย​ถูก​ปลด​ล็อค​และ​เปิด​ได้​เอง​โดย​ใช้ปุ่ม* บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ไฟ​แสดง​การ​ล็อค​ใน​แผง​หน้าปัด​ควบคุม​จะ​หยุด​กะพริบ ซึ่ง​แสดง​ว่า​ไม่ได้​ล็อค​ทุก​ส่วน​ของ​รถ และ​เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนไหว​และ​เซ็นเซอร์​วัด​ระดับ​ของ​สัญญาณเตือน* ตลอดจน​เซ็นเซอร์​ต่างๆ สำหรับ​การ​เปิด​ฝา​กระโปรง​ท้าย​รถ​จะ​ถูก​ปลด​การต่อเชื่อม

ประตู​ต่างๆ จะ​ยัง​ล็อค​และ​เตรียม​ป้องกันอยู่

  • ฝา​กระโปรง​หลัง​ถูก​ปลด​ล็อค แต่​ยังคง​ปิด​อยู่ ให้​กด​เบาๆ ที่​แผ่น​กด​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ภายนอก​รถ และ​ยก​ฝา​กระโปรง​หลังขึ้น

หาก​ฝา​กระโปรง​ท้าย​รถ​ไม่​เปิด​ภายใน​สอง​นาที จะ​ถูก​ล็อค​อีก​ครั้ง และ​รถ​จะ​เตรียม​ป้องกัน​อีกครั้ง

ฝา​กระโปรง​ท้าย​รถ​สามารถ​เปิด​ได้​สอง​วิธี​ที่​แตกต่างกัน

กด​หนึ่งครั้ง - ฝา​กระโปรง​ท้าย​ถูก​ปลด​ล็อค​แต่​ยังคง​ปิด​อยู่ ให้​กด​เบาๆ ที่​แผ่น​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ด้าน​นอก และ​ยก​ฝา​กระโปรง​ท้ายขึ้น

หาก​ฝา​กระโปรง​ท้าย​รถ​ไม่​เปิด​ภายใน​สอง​นาที จะ​ถูก​ล็อค​อีก​ครั้ง และ​รถ​จะ​เตรียม​ป้องกัน​อีกครั้ง

กด​สองครั้ง - ฝา​กระโปรง​ท้าย​ถูก​ปลด​ล็อค และ​ล็อค​จะ​ปลด​ล็อค​เช่นกัน โดย​ที่​ฝา​กระโปรง​ท้าย​เปิด​ออก​ประมาณ​หนึ่ง​เซ็นติเมตร ให้​ยก​มือ​จับ​ด้าน​นอก​เพื่อเปิด อย่างไร​ก็​ตาม ฝน อากาศ​เย็น น้ำค้าง​แข็ง หรือ​หิมะ​อาจ​ทำ​ให้​ประตู​ท้าย​ปลด​ออก​จากล็อค

บันทึก

  • เมื่อ​ฝา​กระโปรงท้าย/ประตู​ท้าย​ถูก​ปลดล็​อก​ด้วย​การ​กด​ปุ่ม​สอง​ครั้ง การล็​อก​ซ้ำ​อัตโนมัติ​จะ​ไม่​ทำงาน​เนื่องจาก​ฝา​กระโปรงท้าย/ประตู​ท้าย​เปิด​อยู่ ท่าน​จะต้อง​ปิด​ด้วยมือ
  • หลังจาก​ปิด​ฝา​กระโปรงท้าย/ประตู​ท้าย​แล้ว การ​ทำงาน​จะ​ปลดล็​อก​และ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ปิด​อยู่ ให้ล็​อก​ใหม่​อีก​ครั้ง​แล้ว​เปิด​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณ​เตือน​ใหม่​โดย​ใช้ปุ่ม บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

การ​ล็อค​ด้วย​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ไฟ​แสดง​การ​ล็อค​ใน​แผง​หน้าปัด​ควบคุม​จะ​เริ่ม​กะพริบ ซึ่ง​หมายความ​ว่า​รถ​ถูก​ล็อค​และ​สัญญาณเตือน* ถูกกระตุ้น

ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ภายในรถ

P3-1220-Lock/unlock tailgate from inside

การ​ปลด​ล็อค​ฝา​กระโปรงหลัง:

กดปุ่ม (1) บน​แผง​ควบคุม​ไฟหน้า

ตัว​ล็อค​จะ​ปลด​ออก​และ​ประตู​ท้าย​จะ​เปิด​ออก​สอง​ถึง​สามเซ็นติเมตร


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่