คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ของ​รถ​จะ​บันทึก และ​คำนวณ​ค่า​ต่างๆ เช่น ระยะทาง อัตรา​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง และ​ความเร็ว​เฉลี่ย​ในขณะ​ที่​ขับรถ

ข้อมูล​จาก​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ได้ และ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุม​บน​คัน​สวิตช์​ทาง​ด้านซ้าย​และ​เมนู​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

การ​ตรวจสอบ​และ​การ​ตั้ง​ค่า​จะ​สามารถ​ทำ​ได้​ในทันที​หลังจาก​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ติด​สว่าง​ขึ้น​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​ทำ​การ​ปลดล็อค ถ้า​ไม่​มี​การ​สั่งงาน​ตัว​ควบคุม​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​ของ​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ภายในเวลาประมาณ 30 วินาทีหลังจาก​ที่​เปิด​ประตู​คนขับ แผง​หน้าปัด​จะ​ดับ​ลง ซึ่ง​หลังจาก​นั้น​จำเป็นต้อง​บิด​สวิตช์​กุญแจ​ไป​ที่ตำแหน่ง II หรือ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​จึง​จะ​สามารถ​ใช้​งาน​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทางได้

บันทึก

หาก​ข้อความ​เตือน​ปรากฏ​ขึ้น​ในขณะ​ที่​ใช้​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง ท่าน​จะต้อง​รับรู้​ข้อความ​ก่อน​จึง​จะ​สามารถ​เปิด​ใช้​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง​อีก​ครั้งได้

 • ยืนยัน​การ​รับทราบ​ข้อความ​โดย​กดปุ่ม OK บน​สวิตช์​โยก​เป็น​เวลาสั้นๆ

ก้านควบคุม

P4-1246-Färddator Low

จอ​แสดง​ข้อมูล​และ​ปุ่มควบคุม

ตกลง - เปิด​เมนู​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม​, ยืนยัน​ข้อความ​หรือ​การ​เลือกเมนู
ปุ่ม​ล้อหมุน - เรียกดู​ตัวเลือก​เมนู​ต่างๆ หรือ​ตัวเลือก​ของ​คอมพิวเตอร์​การเดินทาง
RESET - รี​เซ็ต​มาตร​วัด​การ​เดินทาง หรือ​ย้อนกลับ​เพื่อ​ออก​จาก​โครงสร้างเมนู

คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง ที่​เหมาะสมที่สุด

เลือก​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ที่​ต้องการ​ให้แสดง:

เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​ตัว​ควบคุม​ใดๆ ทำงาน​ค้างอยู่ - ให้​ทำ​การ​รี​เซ็ต​ก่อน​โดย​การกด RESET2 ครั้ง

หมุน​ปุ่ม​ล้อ​หมุน​เพื่อ​เรียกดู​ตัวเลือก​ต่างๆ และ​หยุด​ที่​หัวข้อ​ที่ต้องการ

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​การ​แสดง​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ไป​ยัง​ตัวเลือก​อื่น​ได้​ตลอดเวลา​ใน​ระหว่าง​การเดินทาง ตัวเลือก​อย่าง​หนึ่ง​คือ​ไม่​แสดง​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทางขึ้น

หัวข้อ​ของ​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ข้อมูล

มาตร​วัดระยะทาง T1 and total dist.

 • กด RESET ค้าง​ไว้​จะ​เป็น​การ​รี​เซ็ต​มาตร​วัดระยะทาง T1

มาตร​วัดระยะทาง T2 and total dist.

 • กด RESET ค้าง​ไว้​จะ​เป็น​การ​รี​เซ็ต​มาตร​วัดระยะทาง T2

Distance to empty

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูหัวข้อ "ช่วง - ระยะทาง​ที่​ขับ​ขี่​ได้​ก่อน​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะหมด"

Fuel consumption

ความ​สิ้นเปลือง​ในปัจจุบัน

Average speed

 • กด RESET ค้าง​ไว้​จะ​เป็น​การ​รีเซ็ต Average speed

ไม่​มี​ข้อมูลคอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

ตัวเลือก​นี้​จะ​แสดง​หน้าจอ​ที่​ว่าง​เปล่า และ​ยัง​ถือ​ว่า​เป็นจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด​ของ​วงรอบ​การ​แสดงผล​อีกด้วย

การ​รี​เซ็ต​คอมพิวเตอร์​การเดินทาง

หมุน​ปุ่ม​ล้อ​หมุน​และ​หยุด​ที่​หัวข้อ​ของ​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ที่​จะ​รีเซ็ต: T1 and total dist., T2 and total dist. หรือ Average speed

การกด RESET ค้าง​ไว้​จะ​เป็น​การ​รี​เซ็ต​ค่า​สำหรับ​หัวข้อ​ที่​เลือกไว้

จะต้อง​รี​เซ็ต​หัวข้อ​แต่​ละ​หัวข้อ​ให้​เป็น​ศูนย์แยกกัน

ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ใน​เมนู​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

เมนู​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ประกอบด้วย​ตัวเลือก​การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ สำหรับ​คอมพิวเตอร์​การเดินทาง เปิด​เมนู​เพื่อตรวจสอบ/ปรับ​ฟังก์ชั่น​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้

เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​ตัว​ควบคุม​ใดๆ ทำงาน​ค้างอยู่ - ให้​ทำ​การ​รี​เซ็ต​ก่อน​โดย​การกด RESET2 ครั้ง

กด OK

เลื่อน​ไป​ตาม​ฟังก์ชัน​ต่างๆ โดย​ใช้ ปุ่ม​หมุน และเลือก/ยืนยัน​โดยใช้ OK

สิ้นสุด​โดย​การกด RESETสองครั้งหลังจาก​ทำ​การตรวจสอบ/ปรับ​เสร็จ​เรียบร้อยแล้ว

การ​ทำงานต่างๆ

ข้อมูล

Digital speed
 • กม./ชม.
 • ไมล์​ต่อชั่วโมง
 • ไม่​มี​การแสดงผล

แสดง​ความเร็ว​รถ​ใน​แบบ​ดิจิตอล​ที่​ตรง​กลาง​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

Parking heater *
 • การ​สตาร์ตทันที
 • - ตัว​ตั้งเวลา 1 - นำไป​ที่​เมนู​สำหรับ​การ​เลือกเวลา
 • - ตัว​ตั้งเวลา 2 - นำไป​ที่​เมนู​สำหรับ​การ​เลือกเวลา

สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​การ​ตั้ง​โปรแกรม​ตัว​ตั้ง​เวลา โปรดดู ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แท่น​เครื่องยนต์​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร - ตัว​จับเวลา

Additional heater *
 • Auto On
 • Off

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ ชุด​ทำ​ความ​ร้อนเสริม

TC options
 • ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​ก่อนที่​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะหมด
 • การ​สิ้นเปลือง​น้ำมันเชื้อเพลิง
 • Average speed (ความเร็วเฉลี่ย)
 • มาตร​วัดระยะทาง T1 and total dist.
 • มาตร​วัดระยะทาง T2 and total dist.

ท่าน​สามารถเลือก/สั่งงาน​ตัวเลือก​ที่​ท่าน​ต้องการ​ให้​แสดง​ขึ้น​เป็น​หัวข้อ​ที่​สามารถ​เลือก​ได้​ใน​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ได้ที่นี่ สัญลักษณ์​ของ​ตัวเลือก​ที่​เลือก​ไว้​แล้ว​จะ​เป็น​สี​ขาว​พร้อม​กับมี "เครื่องหมายถูก" - สัญลักษณ์​อื่นๆ จะ​เป็น​สี​เทา​และ​ไม่มี "เครื่องหมายถูก"

Service status

แสดง​จำนวน​เดือน​หรือ​ระยะทาง​ก่อนที่​จะ​ถึง​กำหนดการ​เข้า​รับ​บริการ​ครั้งต่อไป

Oil level

เครื่องยนต์​บางประเภท

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ น้ำมันเครื่อง - การ​ตรวจสอบ​และ​การเติม

Messages (##)

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ ข้อความ - การ​ใช้งาน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่