คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ของ​รถ​จะ​บันทึก และ​คำนวณ​ค่า​ต่างๆ เช่น ระยะทาง อัตรา​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง และ​ความเร็ว​เฉลี่ย​ในขณะ​ที่​ขับรถ

ข้อมูล​จาก​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ได้ และ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุม​บน​คัน​สวิตช์​ทาง​ด้านซ้าย​และ​เมนู​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

การ​ตรวจสอบ​และ​การ​ตั้ง​ค่า​จะ​สามารถ​ทำ​ได้​ในทันที​หลังจาก​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ติด​สว่าง​ขึ้น​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​ทำ​การ​ปลดล็อค ถ้า​ไม่​มี​การ​สั่งงาน​ตัว​ควบคุม​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​ของ​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ภายในเวลาประมาณ 30 วินาทีหลังจาก​ที่​เปิด​ประตู​คนขับ แผง​หน้าปัด​จะ​ดับ​ลง ซึ่ง​หลังจาก​นั้น​จำเป็นต้อง​บิด​สวิตช์​กุญแจ​ไป​ที่ตำแหน่ง II หรือ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​จึง​จะ​สามารถ​ใช้​งาน​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทางได้

บันทึก

หาก​ข้อความ​เตือน​ปรากฏ​ขึ้น​ในขณะ​ที่​ใช้​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง ท่าน​จะต้อง​รับรู้​ข้อความ​ก่อน​จึง​จะ​สามารถ​เปิด​ใช้​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง​อีก​ครั้งได้

  • ยืนยัน​การ​รับทราบ​ข้อความ​โดย​กดปุ่ม OK บน​สวิตช์​โยก​เป็น​เวลาสั้นๆ

ก้านควบคุม

P4-1246-Färddator High

ตัวเลือก​ของ​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​สามารถ​แสดง​ขึ้น​พร้อม​กัน​ได้​สามตัวเลือก - ตัวเลือก​แต่​ละ​ตัวเลือกใน "หน้าต่าง​" แต่​ละหน้าต่าง

ตกลง - เปิด​เมนู​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม​, ยืนยัน​ข้อความ​หรือ​การ​เลือกเมนู
ปุ่ม​ล้อหมุน - เรียกดู​ตัวเลือก​เมนู​ต่างๆ หรือ​ตัวเลือก​ของ​คอมพิวเตอร์​การเดินทาง
RESET - รี​เซ็ต​มาตร​วัด​การ​เดินทาง หรือ​ย้อนกลับ​เพื่อ​ออก​จาก​โครงสร้างเมนู

คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง ที่​เหมาะสมที่สุด

เลือก​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ที่​ต้องการ​ให้แสดง:

เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​ตัว​ควบคุม​ใดๆ ทำงาน​ค้างอยู่ - ให้​ทำ​การ​รี​เซ็ต​ก่อน​โดย​การกด RESET2 ครั้ง

หมุน​ปุ่ม​ล้อ​หมุน​เพื่อ​เรียกดู​ชุด​หัวข้อต่างๆ

หยุด​ที่​ชุด​ที่​ต้องการ​เพื่อให้​แสดง​ข้อมูล​การ​เดินทาง​ข้อมูล​นี้​อย่าง​ต่อเนื่อง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​การ​แสดง​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ไป​ยัง​ตัวเลือก​อื่น​ได้​ตลอดเวลา​ใน​ระหว่าง​การเดินทาง ตัวเลือก​อย่าง​หนึ่ง​คือ​ไม่​แสดง​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทางขึ้น

ชุดหัวข้อ

ข้อมูล

Average (อัตรา​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิงเฉลี่ย)

มาตร​วัดระยะทาง T1 + ค่า​ของ​มาตรวัด

Average speed (ความเร็วเฉลี่ย)

  • กด RESET ค้าง​ไว้​จะ​เป็น​การ​รี​เซ็ต​มาตร​วัดระยะทาง T1

ค่า​ในขณะนั้น

มาตร​วัดระยะทาง T2 + ค่า​ของ​มาตรวัด

ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​ก่อนที่​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​จะหมด

  • กด RESET ค้าง​ไว้​จะ​เป็น​การ​รี​เซ็ต​มาตร​วัดระยะทาง T2

ค่า​ในขณะนั้น

ค่า​ของ​มาตรวัด

kmh<>mph

กม./ชม.<>ไมล์​ต่อชั่วโมง - โปรด​ดู​ในส่วน "จอ​แสดง​ความเร็ว​ใน​การ​ถอย​หลัง​แบบดิจิทัล"

ไม่​มี​ข้อมูลคอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

ตัวเลือก​นี้​จะ​ปิด​จอแสดงผล​ของ​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ทั้ง​สาม​จอ และ​ยัง​ถือ​ว่า​เป็นจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด​ของ​วงรอบ​การ​แสดงผล​อีกด้วย

การ​รี​เซ็ต​คอมพิวเตอร์​การเดินทาง

มาตร​วัด​การเดินทาง

หมุน​ปุ่ม​ล้อ​หมุน​และ​หยุด​ที่​ชุด​หัวข้อ​ที่​มี​มาตร​วัด​การ​เดินทาง​ที่​จะ​รีเซ็ต

การกด RESET ค้าง​ไว้​จะ​เป็น​การ​รี​เซ็ต​ค่า​สำหรับ​หัวข้อ​ที่​เลือกไว้

ความเร็ว​เฉลี่ย​และ​ความ​สิ้นเปลืองเฉลี่ย

กด OK เพื่อ​เปิด​เมนู​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ไป​ที่​ตัวเลือกเมนู Trip computer reset โดย​ใช้​ปุ่ม​ล้อ​หมุน แล้ว​ยืนยันด้วย OK

เลือก​เพื่อ​รี​เซ็ต​ความ​สิ้นเปลืองเฉลี่ย​, ความเร็ว​เฉลี่ย หรือ​เพื่อ​รี​เซ็ต​ทั้ง​สองอย่าง ยืนยัน​การ​เลือก​โดยใช้ OK

สิ้นสุด​โดย​การกด RESET

ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ใน​เมนู​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

เมนู​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ประกอบด้วย​ตัวเลือก​การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ สำหรับ​คอมพิวเตอร์​การเดินทาง เปิด​เมนู​เพื่อตรวจสอบ/ปรับ​ฟังก์ชั่น​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้

เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​ตัว​ควบคุม​ใดๆ ทำงาน​ค้างอยู่ - ให้​ทำ​การ​รี​เซ็ต​ก่อน​โดย​การกด RESET2 ครั้ง

กด OK

เลื่อน​ไป​ตาม​ฟังก์ชัน​ต่างๆ โดย​ใช้ ปุ่ม​หมุน และเลือก/ยืนยัน​โดยใช้ OK

สิ้นสุด​โดย​การกด RESETสองครั้งหลังจาก​ทำ​การตรวจสอบ/ปรับ​เสร็จ​เรียบร้อยแล้ว

การ​ทำงานต่างๆ

ข้อมูล

Trip computer reset
  • Average (อัตรา​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิงเฉลี่ย)
  • Average speed (ความเร็วเฉลี่ย)

รี​เซ็ต​ค่า​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​เฉลี่ย​และ​ความเร็วเฉลี่ย

โปรด​ทราบ​ว่า​ฟังก์ชั่น​นี้​จะ​ไม่​รี​เซ็ต​มาตร​วัด​การ​เดินทางทั้ง T1 และ T2

Messages

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ ข้อความ - การ​ใช้งาน

Themes

เลือกธีม​สำหรับ​ลักษณะ​ที่​ปรากฏของแผง​หน้าปัด​แบบรวม

Settings *

เลือก Auto On หรือ Off

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ ชุด​ทำ​ความ​ร้อนเสริม

Contrast mode/Colour mode

การ​ปรับ​ความ​สว่าง​และ​ความ​เข้ม​ของ​สี​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

Parking heater *
  • Direct start
  • - สัญลักษณ์​ตัว​ตั้งเวลา 1 - นำไป​ที่​เมนู​สำหรับ​การ​เลือกเวลา
  • - สัญลักษณ์​ตัว​ตั้งเวลา 2 - นำไป​ที่​เมนู​สำหรับ​การ​เลือกเวลา

สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​การ​ตั้ง​โปรแกรม​ตัว​ตั้ง​เวลา โปรดดู ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แท่น​เครื่องยนต์​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร - ตัว​จับเวลา

Service status

แสดง​จำนวน​เดือน​หรือ​ระยะทาง​ก่อนที่​จะ​ถึง​กำหนดการ​เข้า​รับ​บริการ​ครั้งต่อไป

Oil level

เครื่องยนต์​บางประเภท

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ น้ำมันเครื่อง - การ​ตรวจสอบ​และ​การเติม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่