ตัวควบคุม - เบ็ดเตล็ด

ซันรูฟ*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​สั่งงานซัน​รูฟ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​ควบคุม​ที่หลังคา

ที่​บัง​แดด​ด้าน​ใน​ของซัน​รูฟ​จะ​ปิด​แบบ​แมนนวล

ซัน​รูฟ​จะ​มี​แผ่น​กันลม

ปุ่ม​ควบคุมซัน​รูฟ​อยู่​ที่​แผง​บุหลังคา ซัน​รูฟ​สามารถ​เปิด​ใน​แนวตั้ง​โดย​ยกขึ้น​ที่​ขอบ​หลัง​และ​ใน​แนวนอนได้ รถ​ต้อง​ใช้​งาน​ตำแหน่ง​กุญแจสตาร์ต I หรือ II อยู่ เพื่อให้​สามารถ​เปิดซัน​รูฟได้

การ​เปิด​ในแนวนอน

p3007 Elmanövrerad taklucka horisontell öppning

การ​เปิด​ใน​แนวนอน​ไป​ข้างหลัง/ไปข้างหน้า

การ​เปิดอัตโนมัติ
การ​เปิด​ด้วยมือ
การ​ปิด​ด้วยมือ
การ​ปิดอัตโนมัติ

การเปิด

ใน​การ​เปิดซัน​รูฟ​ไป​ที่​ตำแหน่ง​แบบสะดวกสบายตำแหน่ง​แบบ​สะดวกสบาย​เป็น​ตำแหน่ง​เปิด​ตำแหน่ง​หนึ่ง​ของซัน​รูฟ ซึ่ง​เสียง​ลม​และ​เสียง​การ​สั่นสะเทือน​ในขณะ​ขับ​ขี่​จะ​ค่อนข้างต่ำ ให้​ดัน​ตัว​ควบคุม​กลับไป​ยัง​ตำแหน่ง​สำหรับ​การ​เปิด​อัตโนมัติ​แล้วปล่อย ใน​การ​เปิดซัน​รูฟ​ออก​จน​สุด ให้​ดัน​ตัว​ควบคุม​กลับไป​ยัง​ตำแหน่ง​สำหรับ​การ​เปิด​อัตโนมัติ​อีก​ครั้ง​แล้วปล่อย

เปิด​แบบ​แมน​นวล​โดย​การ​ดัน​ตัว​ควบคุม​ไป​ทางด้านหลัง​จนถึง​ตำแหน่ง​ที่​มี​แรง​ต้าน​สำหรับ​การ​เปิด​ใน​แบบ​แมนนวล ซัน​รูฟ​จะ​เลื่อน​ไป​ที่​ตำแหน่ง​แบบ​สะดวกสบาบตำแหน่ง​แบบ​สะดวกสบาย​เป็น​ตำแหน่ง​เปิด​ตำแหน่ง​หนึ่ง​ของซัน​รูฟ ซึ่ง​เสียง​ลม​และ​เสียง​การ​สั่นสะเทือน​ในขณะ​ขับ​ขี่​จะ​ค่อนข้างต่ำ ในขณะ​ที่​ดัน​ตัว​ควบคุม​ไป​ทางด้านหลัง ใน​การ​เปิดซัน​รูฟ​ออก​จน​สุด ให้​ดัน​ตัว​ควบคุม​ไป​ทางด้านหลัง​อีกครั้ง

การปิด

ปิด​ด้วย​ตัวเอง​โดย​ดึง​ปุ่ม​ควบคุม​ไป​ข้างหน้า​จนถึง​ตำแหน่ง​คืน​กลับ​สำหรับ​การ​ปิด​ด้วยตัวเอง ซัน​รูฟ​จะ​เลื่อน​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ปิด​ในขณะ​ที่​ดัน​ตัว​ควบคุม​ไป​ทางด้านหน้า

คำเตือน

เสี่ยง​ต่อ​การ​ชน​กระแทก​เมื่อ​ปิดซันรูฟ ฟังก์ชั่น​การ​ป้องกัน​การ​หนีบ​ของซัน​รูฟ​จะ​ทำงาน​ใน​ระหว่าง​การ​ปิด​โดย​อัตโนมัติ​เท่านั้น และ​จะ​ไม่​ทำงาน​ใน​ระหว่าง​การ​ปิด​แบบ​แมนนวล

ปิด​อัตโนมัติ​โดย​กด​ปุ่ม​ควบคุม​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​สำหรับ​การ​ปิด​อัตโนมัติ​แล้วปล่อย

ปิด​แหล่งจ่ายไฟ​ไป​ยังซัน​รูฟ​โดย​เลือก​ตำแหน่งกุญแจ 0 และ​ถอด​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ออก​จาก​สวิตช์กุญแจ

คำเตือน

หาก​มี​เด็ก​อยู่​ภายในรถ:

ให้​ปิด​การ​จ่าย​กระแสไฟ​ไป​ยัง​กระจก​ไฟฟ้า​เสมอ โดย​เลือก​ตำแหน่งกุญแจ 0 จากนั้น​ดึง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ออก​และ​นำ​ติด​ตัว​ไป​ด้วย​เมื่อ​ออก​จากรถ สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ดูที่ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

การ​เปิด​ในแนวตั้ง

p3008 Elmanövrerad taklucka vertikal öppning S80

การ​เปิด​ใน​แนวตั้ง ยกขึ้น​ที่​ขอบหลัง

เปิด​โดย​กด​ขอบ​หลัง​ของ​ปุ่ม​ควบคุมขึ้น
ปิด​โดย​ดึง​ขอบ​หลัง​ของ​ปุ่มกดลง

การ​ปิด​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​หรือ​ปุ่ม​เซ็นทรัลล็อค

P3 V60H Elmanövrerad taklucka, stägning med fjärrnyckel eller centrallåsknapp

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

กด​ปุ่ม​ล็อค​บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ค้าง​ไว้​จนกว่าซัน​รูฟ​และ​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​จะ​ปิด และ​ประตู​ทั้งหมด​และ​ฝา​กระโปรง​หลัง​ล็อคแล้ว

ใน​การ​หยุด​การ​ปิด ให้​กด​ปุ่ม​ล็อค​บน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อีกครั้ง

ปุ่ม​เซ็นทรัลล็อค

ปุ่ม​เซ็นทรัล​ล็อค​ใน​ประตู​คนขับ​หรือ​ประตูผู้โดยสาร* สามารถ​ใช้​ใน​การ​ปิดซัน​รูฟได้

กด​ปุ่ม​เซ็นทรัลล็อค ค้าง​ไว้​จนกว่าซัน​รูฟ​และ​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​จะ​ปิด และ​ประตู​ทั้งหมด​และ​ฝา​กระโปรง​หลัง​ล็อคแล้ว

ใน​การ​หยุด​การ​ปิด ให้​กด​ปุ่ม​เซ็นทรัล​ล็อค​ซ้ำ​อีกครั้ง

คำเตือน

ถ้า​ปิดซัน​รูฟ​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​หรือ​ปุ่ม​เซ็นทรัล​ล็อค ให้​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​ผู้ใด​ที่​อาจ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ถูกหนีบ

แผง​กันแดด

ซัน​รูฟ​มี​แผง​กัน​แดด​ภายใน​ซึ่ง​เลื่อน​ได้​ด้วยมือ แผง​กัน​แดด​นี้​จะ​เลื่อน​กลับ​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เปิดซันรูฟ จับ​มือ​จับ​ไว้​และ​เลื่อน​แผง​กัน​แดด​ไป​ข้างหน้า​เพื่อปิด

การ​ป้องกัน​การติด

ซัน​รูฟ​มี​ฟังก์ชั่น​ระบบ​ป้องกัน​การ​หนีบ ซึ่ง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​มี​วัตถุ​กีด​ขวางซัน​รูฟ​ในขณะ​ปิดอัตโนมัติ หาก​มี​สิ่ง​กีด​ขวาง ซัน​รูฟ​จะ​หยุด​และ​จะ​เปิด​จนถึง​ตำแหน่ง​เดิม​โดยอัตโนมัติ

กระ​บังลม

P3-1020-S80 Wind deflector moonroof

ซัน​รูฟ​มี​กระ​บัง​ลม​ที่​พับ​ขึ้น​เมื่อซัน​รูฟ​อยู่​ใน​ตำแหน่งเปิด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่