ศึกษาคู่มือของคุณ

S60
2017 Late

13 ผลลัพธ์

video

การ​ลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth®

สามารถ​มีอุปกรณ์ Bluetooth® เชื่อมต่อ​พร้อม​กัน​ได้​สองเครื่อง โทรศัพท์มือถือ​หนึ่ง​เครื่อง​และ​อุปกรณ์​เล่น​สื่อข้อมูล​อีก​หนึ่ง​เครื่อง ซึ่ง​สามารถ​ใช้​งาน​สลับ​ไป​มาได้ นอกจากนั้น ยัง​สามารถ​โทร​ออก​โดย​ใช้​โทรศัพท์ ในขณะ​ที่​เล่น​ไฟล์​เสียง​ใน​เวลา​เดียวกัน​ได้​อีกด้วย ท่านสามารถ เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับอินเทอร์เน็ต ผ่าน​ทางการ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​โทรศัพท์มือถือได้

โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth® - ภาพรวม

ภาพรวม​ของ​ระบบ​สำหรับ​โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth®

การ​ลบอุปกรณ์ Bluetooth® ออก

สามารถลบ (ยกเลิก​การลงทะเบียน) อุปกรณ์ Bluetooth® ออก​จาก​รถยนต์ได้ จากนั้น รถยนต์​จะ​ไม่​ค้นหา​อุปกรณ์​นั้น​โดย​อัตโนมัติ​อีกต่อไป

การ​ต่อ​โทรศัพท์​และ​การ​รับโทรศัพท์

ฟังก์ชัน​สำหรับ​การ​ใช้​งานโทรศัพท์

การ​เชื่อมต่อ​และ​การ​ยกเลิก​การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth®

รถยนต์มี Bluetooth® ติดตั้ง​อยู่ และ​สามารถ​ทำ​การ​ติดต่อสื่อสาร​แบบ​ไร้​สาย​กับอุปกรณ์ Bluetooth® อุปกรณ์​อื่น​ได้​หลังจาก​ที่ทำ การ​ลงทะเบียน​และ​การเชื่อมต่อ แล้ว

Phone book

รถ​จะ​แสดง​สมุด​โทรศัพท์​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่ โดย​จะ​แสดง​สมุด​โทรศัพท์​นี้​เมื่อ​เชื่อมต่อ​กับ​โทรศัพท์มือถือ​แล้วเท่านั้น

สัญลักษณ์​บนหน้าจอ

ภาพรวม​ของ​สัญลักษณ์​ที่​อาจ​แสดง​ขึ้น​ใน​ช่อง​ข้อมูลสถานะ/การ​ทำงาน​บนหน้าจอ

โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth® - การ​ตั้ง​ค่า​เครื่องเสียง

ท่าน​สามารถ​ปรับ​ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ใน​การโทร​, ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ของ​เครื่อง​เสียง และ​ระดับ​ความ​ดัง​ของ​เสียง​เรียก​เข้าได้

video

โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth®

โทรศัพท์มือถือ​ที่มี Bluetooth® จะ​สามารถ​เชื่อมต่อ​กับ​รถยนต์ ใน​แบบ​ไร้​สายได้

รีโมตคอนโทรล*

รีโมต​คอนโทรล​สามารถ​ใช้​สำหรับ​ฟังก์ชัน​ต่างๆ ทั้งหมดในระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล ได้ ปุ่ม​ของ​รีโมต​คอนโทรล​มี​การ​ทำงาน​เช่นเดียวกัน​กับ​ปุ่ม​บน​คอนโซล​กลาง​หรือ​แป้น​กด​บนพวงมาลัย

การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® โดยอัตโนมัติ

เมื่อ​เปิด​ใช้​งานฟังก์ชัน Bluetooth® ไว้ และ​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​ไว้​ล่าสุด​อยู่​ภายใน​ช่วง​ระยะ​การ​ทำงาน ระบบ​จะ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​นั้น​โดยอัตโนมัติ ถ้า​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​ล่าสุด​ไม่​อยู่​ในช่วง​ระยะ​การ​ทำงาน ระบบ​จะ​พยายาม​เชื่อมต่อ​กับ​อุปกรณ์ที่ ลงทะเบียน ภายใน​รถ​ก่อน​หน้านั้น

การ​ตัด​การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth®

เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth® อยู่​นอก​ช่วง​ระยะ​ทำงาน รถยนต์​จะ​ยกเลิก​การ​เชื่อมต่อ​โดยอัตโนมัติ

การ​เปลี่ยนไป​เป็นอุปกรณ์ Bluetooth® อีก​ชุดหนึ่ง

ถ้า​มี​อุปกรณ์​หลาย​ชุด​อยู่​ภายใน​รถ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​จาก​อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​ไป​ใช้​อุปกรณ์​อีก​ชุด​หนึ่งได้ ขั้น​แรกจะต้อง ลงทะเบียน เข้า​กับ​รถยนต์ก่อน