ภาพรวม​ของเมนู

ภาพรวม​ของเมนู - เว็บบ​ราว์เซอร์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​เป็นไป​ได้​สำหรับ​เว็บบ​ราว์เซอร์

Web browser

ถ้า​ไม่​มี​การ​เปิด​แท็บ​ใดๆ เมนู​จะ​แสดง​ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​เว็บบ​ราว์เซอร์

อ่านเกี่ยวกับ

Enter address

เว็บบ​ราว์เซอร์

Settings

แสดง "เมนู​การ​ตั้งค่า​, เว็บบ​ราว์เซอร์​" ดู​ด้านล่างนี้

ที่​คั่นหน้า 1 ที่​คั่นหน้า 2 เป็นต้น

เว็บบ​ราว์เซอร์

เมนู​แบบ​ผุดขึ้น​, เว็บบ​ราว์เซอร์

เมื่อ​หน้า​แสดง​ขึ้น​ใน​เว็บบ​ราว์​เซอร์ ให้​กด​ปุ่มหมายเลข 5 ที่​คอนโซล​กลาง​เพื่อ​เข้า​ไป​ที่​เมนู​แบบ​ผุดขึ้น

อ่านเกี่ยวกับ

Back

เว็บบ​ราว์เซอร์

Forward

เว็บบ​ราว์เซอร์

Reload

เว็บบ​ราว์เซอร์

Stop

เว็บบ​ราว์เซอร์

New tab

เว็บบ​ราว์เซอร์

Close tab

เว็บบ​ราว์เซอร์

Zoom in

หรือ

Zoom out

เว็บบ​ราว์เซอร์

Add bookmark

หรือ

Delete bookmark

เว็บบ​ราว์เซอร์

Settings

แสดง "เมนู​การ​ตั้งค่า​, เว็บบ​ราว์เซอร์​" ดู​ด้านล่างนี้

เมนู​การ​ตั้งค่า​, เว็บบ​ราว์เซอร์

กด Settings ใน​เมนู​ใด​เมนู​หนึ่ง​จาก​สอง​เมนู​ที่​ด้านบน​เพื่อ​เข้า​ไป​ที่​เมนู​การ​ตั้งค่า

อ่านเกี่ยวกับ

Bookmarks

เว็บบ​ราว์เซอร์

ที่​คั่นหน้า 1 ที่​คั่นหน้า 2 เป็นต้น
Rename
Reorder
Delete
Content filtering

เว็บบ​ราว์เซอร์

Accept cookies

เว็บบ​ราว์เซอร์

Show images
Block pop-ups
Enable JavaScript
Text size

เว็บบ​ราว์เซอร์

Large
Medium
Small
Clear browsing data

เว็บบ​ราว์เซอร์

FAV key options

รายการโปรด

No function
Add/delete bookmark

เว็บบ​ราว์เซอร์

New tab

เว็บบ​ราว์เซอร์

Close tab

เว็บบ​ราว์เซอร์


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่