ภาพรวม​ของเมนู

ภาพรวม​ของเมนู - วิดีโอ​ดี​วีดี

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​เป็นไป​ได้​สำหรับวิดีโอ DVD

DVD video menu

อ่านเกี่ยวกับ

Play/Pause

การ​เล่น​แผ่นวิดีโอ DVD และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ในแผ่น

DVD disc menu

การ​เล่น​แผ่นวิดีโอ DVD และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ในแผ่น

Stop

การ​เล่น​แผ่นวิดีโอ DVD และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ในแผ่น

Subtitles

การ​เล่น​แผ่นวิดีโอ DVD และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ในแผ่น

Audio tracks

การ​เล่น​แผ่นวิดีโอ DVD และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ในแผ่น

Advanced settings
Angles

มุม​กล้อง​สำหรับ​การ​เล่น​แผ่นวิดีโอ DVD

Screen ratios
FAV key options

รายการโปรด

No function
Play/Pause

การ​เล่น​แผ่นวิดีโอ DVD และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ในแผ่น

Next subtitle

การ​เล่น​แผ่นวิดีโอ DVD และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ในแผ่น

Next audio track

การ​เล่น​แผ่นวิดีโอ DVD และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ในแผ่น

เมนู​แบบ​ผุดขึ้น​, ดี​วี​ดีวิดีโอ

กด OK/MENU ในขณะ​ที่​กำลัง​เล่น​ไฟล์​วิดีโอ​อยู่​เพื่อ​เข้า​ไป​ที่​เมนู​แบบ​ผุดขึ้น

Image settings

การ​ตั้ง​ค่าภาพ

Video DVD menu

ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล - การ​ใช้​งานระบบ

DVD disc menu

การ​เล่น​แผ่นวิดีโอ DVD และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ในแผ่น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่