แผน​ที่​ผ่านอินเทอร์เน็ต

แผน​ที่​ผ่านอินเทอร์เน็ต - การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ดำเนินการ​ต่อไปนี้​เพื่อ​เริ่ม​ใช้งาาน​แผน​ที่​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​ใน​การ​วางแผนการ​เดินทาง​ของ​ท่าน เพื่อ​รับ​การ​แนะนำ​เส้นทาง​ไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​ที่​ระบุไว้

สำหรับ​พื้นฐาน​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​งาน โปรดอ่าน วิธีการใช้​งาน​ระบบ​และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ในเมนู คำอธิบาย​โดย​ละเอียด​เพิ่มเติม​จะ​แสดง​อยู่​ใน​ส่วน​ที่​ตรงกัน​แต่​ละส่วน ใน​การ​ป้อน​ข้อมูล​และ​การ​ค้นหา​ใน​แผน​ที่​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต ให้ใช้จาน​อักขระ​และ​แป้นตัวเลข

ใน​การ​ใช้​งาน​แผน​ที่​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต ขั้น​แรก รถจะต้องเชื่อมต่อ​กับอินเทอร์เน็ต ก่อน

เริ่ม​แผน​ที่​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​โดย​การ​กดปุ่ม NAV ใน​คอนโซลกลาง

ยอมรับ​การ​ใช้​ตำแหน่ง​ของ​รถร่วมกัน

บันทึก

แผน​ที่​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​จะ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​ถ้า​ไม่​มี​การยอมรับ

ใน​การ​ยกเลิก​การ​ใช้​งาน​ร่วมกัน ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล ให้กด OK/MENU, เลือก Settings แล้ว​ยกเลิก​การ​เลือกตัวเลือก การ​ใช้​ตำแหน่งร่วมกัน

เลือก ตัวเลือกเส้นทาง (เช่น ประเภท​ของถนน​, อุโมงค์​, เรือ​ข้ามฟาก)

เลือก ตัวเลือก​แผนที่ (เช่น เต็มหน้าจอ​, ประเภท​ของ​แผนที่​, ข้อมูลตำแหน่ง)

ตำแหน่ง​ของ​รถ​จะ​แสดง​ใน​แผน​ที่​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​พร้อม​ด้วย​ข้อมูล​การจราจร​และ​สถานที่น่าสนใจ (POI) ที่​เลือกไว้

แสดงเส้นทาง

แสดง​แผน​ที่​โดยรวม​ของ​เส้นทาง ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล ให้กด OK/MENU แล้วเลือก RouteMap of remaining route

แสดงข้อมูล​เส้นทาง​โดยละเอียด

เปลี่ยน​จุดหมายปลายทาง

ใน​การ​เปลี่ยน​จุดหมายปลายทาง: ป้อน​จุดหมายปลายทาง

ยกเลิก​การ​แนะนำเส้นทาง/ใช้​การ​แนะนำ​เส้นทางต่อ

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Cancel/Resume guidance

การ​เปลี่ยน​เจ้าของรถ

เมื่อ​มี​การ​เปลี่ยน​เจ้าของ​รถ จำเป็นต้อง​รี​เซ็ต​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​และ​ข้อมูล​ผู้ใช้​ทั้งหมด​กลับไป​ยัง​การ​ตั้ง​ค่า​จาก​โรงงาน ดูที่ การ​เปลี่ยน​เจ้าของรถ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่