แผน​ที่​ผ่านอินเทอร์เน็ต

แผน​ที่​ผ่านอินเทอร์เน็ต - ภาพรวม​ของเส้นทาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

แสดง​แผน​ที่​โดยรวม​ของเส้นทาง

ใน​การ​แสดง​แผน​ที่​โดยรวม​ของ​เส้นทาง ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล ให้กด OK/MENU แล้วเลือก RouteMap of remaining route

หรือ​ฟังก์ชั่น​เดียวกัน​กับใน เมนู​การเลื่อน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่