ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์​และ​ห้องโดยสาร

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แท่น​เครื่องยนต์​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร* - ข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สัญลักษณ์​และ​ข้อความเกี่ยวกับ ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แท่น​เครื่องยนต์​และ​ห้องโดยสาร จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นกับว่า แผง​หน้าปัด​แบบรวม เป็น​แบบ​อนาล็อก​หรือดิจิตอล

เมื่อ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ได้รับ​การ​สั่ง​ให้​ทำงาน สัญลักษณ์​การ​ทำ​ความ​ร้อน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​จอ​แสดงข้อมูล

เมื่อ​สั่ง​ให้​ตัว​ตั้ง​เวลา​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​ทำงาน สัญลักษณ์​ของ​ตัว​ตั้ง​เวลา​ที่​ทำงาน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล และ​เวลา​ที่ตั้ง​ไว้​จะ​แสดง​อยู่​ถัด​จาก​สัญลักษณ์นั้น

สัญลักษณ์​ของ​ตัว​ตั้ง​เวลา​ที่​ทำงาน​อยู่​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก

สัญลักษณ์​ของ​ตัว​ตั้ง​เวลา​ที่​ทำงาน​อยู่​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล

ตาราง​จะ​แสดง​สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​แสดง​จะ​ปรากฏขึ้น

สัญลักษณ์

ข้อความ

ความหมาย

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จะ​เปิด และทำงาน

Fuel operated heater stopped Battery saving mode

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ถูก​ระงับ​การ​ทำงาน​โดย​ชุด​อิเล็กทรอนิกส์​ของ​รถ​เพื่อ​ช่วย​ให้​การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ทำ​ได้​ง่ายขึ้น

Fuel operated heater stopped Low fuel level

ไม่​สามารถ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ได้​เนื่องจาก​ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ต่ำเกินไป - กรณี​นี้​ก็​เพื่อ​ช่วย​ให้​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​และ​ขับ​ขี่​ได้​เป็นระยะทาง ประมาณ 50 กม.

Fuel operated heater Service required

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ไม่ทำงาน ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​เพื่อ​เข้า​รับ​การซ่อมแซม วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

ข้อความ​แสดง​จะ​ถูก​ลบ​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​เวลา​ผ่าน​ไป​ระยะ​หนึ่ง หรือ​หลังจาก​กดปุ่ม OK บน คัน​สวิตช์​ไฟแสดง หนึ่งครั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่