ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์​และ​ห้องโดยสาร

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แท่น​เครื่องยนต์​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร* - ตัว​จับเวลา

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตัว​ตั้ง​เวลาของชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์​และ​ห้องโดยสาร จะ​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​นาฬิกา​ของรถ

สามารถ​เลือก​เวลา​ที่​แตกต่าง​กัน​สอง​เวลา​โดย​ใช้​ตัว​ตั้งเวลา ที่นี้ เวลา​จะ​หมายถึง เวลา​เมื่อ​รถ​ถูก​ทำ​ความ​ร้อน​และ​พร้อม​ใช้งาน ระบบ​อิเล็กทรอนิกส์​ของ​รถ​จะ​คำนวณ​เวลา​ที่​ควร​เริ่ม​อุ่น​เครื่อง​จาก​อุณหภูมิภายนอก

บันทึก

ถ้า​มี​การ​รี​เซ็ต​นาฬิกา​ของ​รถยนต์ การ​ตั้ง​โปรแกรม​เกี่ยวกับ​เวลา​ทั้งหมด​จะ​ถูกลบทิ้ง

การ​ตั้งค่า

การ​ตั้ง​ค่าตัว​ตั้ง​เวลา​จะ​สามารถ​ทำ​ได้​เมื่อ​ดับ​เครื่องยนต์​อยู่เท่านั้น

กด OK เพื่อ​เข้า​ไป​ที่เมนู

ใช้ ปุ่มหมุน ใน​การ​เลื่อน​ไป​ยัง​ตัว​ตั้ง​เวลา​ตัว​ใด​ตัวหนึ่ง Parking heater และ​เลือก​โดยใช้ OK

เลือก​ตัว​ตั้ง​เวลา​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​จาก​สอง​ตัว​โดย​ใช้​ปุ่ม​หมุน แล้ว​ยืนยันด้วย OK

กด OK เป็น​เวลา​สั้นๆ เพื่อ​เลื่อน​ไป​ยัง​การ​ตั้ง​ชั่วโมง​ที่​ติด​สว่างขึ้น

เลือก​เวลา​ที่​ต้องการ​โดย​ใช้​ปุ่มหมุน

กดปุ่ม OK สั้นๆ เพื่อให้​การ​ตั้ง​นาที​เริ่มกะพริบ

เลือก​นาที​ที่​ต้องการ​โดย​ใช้​ปุ่มหมุน

กด OKกด OK อีก​ครั้ง​เพื่อ​สั่งงาน​ตัว​ตั้งเวลา เพื่อ​ยืนยัน​การ​ตั้งค่า

ย้อนกลับ​ภายใน​โครงสร้าง​เมนู​โดยใช้ RESET

เลือก​ตัว​ตั้ง​เวลา​ตัว​ที่สอง (ต่อ​จากข้อ 2) หรือ​ออก​จาก​เมนู​โดยใช้ RESET

การสตาร์ต

กด OK เพื่อ​เข้า​ไป​ที่เมนู

ใช้​ปุ่ม​หมุน​ใน​การ​เลื่อน​ไปที่ Parking heater แล้วเลือก OK

เลือก​ตัว​ตั้ง​เวลา​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​จาก​สอง​ตัว​โดย​ใช้​ปุ่ม​หมุน แล้ว​สั่งงานด้วย OK

ออก​จาก​เมนู​โดยใช้ RESET

การ​ปิด​การทำงาน

          

ท่าน​สามารถ​ปิด​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ตั้ง​เวลา​ด้วย​ตัว​ตั้ง​เวลา​ได้​ด้วย​ตัวเอง​ก่อน​ถึง​เวลา​ที่ตั้งไว้ ดำเนินการต่อไปนี้:

กด OK เพื่อ​เข้า​ไป​ที่เมนู

ใช้​ปุ่ม​หมุน​ใน​การ​เลื่อน​ไปที่ Parking heater แล้วเลือก OK

ถ้า​ได้​ตั้ง​ค่าตัว​ตั้ง​เวลา​ไว้​แต่​ไม่ได้​สั่ง​ให้​ทำงาน ไอคอน​นาฬิกา​จะ​แสดง​ขึ้น​ถัด​จาก​เวลา​ที่ตั้งไว้

เลือก​ตัว​ตั้ง​เวลา​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​จาก​สอง​ตัว​โดย​ใช้​ปุ่ม​หมุน แล้ว​ยืนยันด้วย OK

ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​ตั้ง​เวลา​โดย​การกด:

  • OK ค้าง​ไว้ หรือ
  • OK เป็น​เวลา​สั้นๆ เพื่อ​ไป​ต่อไป​ในเมนู จากนั้น​ให้​เลือก​หยุด​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​ตั้ง​เวลา แล้ว​ยืนยันด้วย OK

ออก​จาก​เมนู​โดยใช้ RESET

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​เริ่ม​ทำงาน​โดย​ตัว​ตั้ง​เวลา​จะ​สามารถ​ปิด​การทำงานในทันที ได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่