ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์​และ​ห้องโดยสาร

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​แบบ​ใช้​น้ำมันเชื้อเพลิง*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถยนต์​จะ​ติดตั้ง​ด้วย​ชุด​ทำ​ความ​ร้อนเสริมแบบไฟฟ้า หรือ ชุด​ทำ​ความ​ร้อนเสริม แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง อย่าง​ใด​อย่างหนึ่ง

เมื่อ​จำเป็นต้อง​ใช้​การ​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ หาก​เครื่องยนต์​เดินอยู่

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จะ​ถูก​ปิด​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เข้าถึง​อุณหภูมิ​ที่​ถูกต้อง หรือ​เมื่อ​ดับเครื่องยนต์

บันทึก

เมื่อ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​ทำงาน อาจ​มี​ควัน​ออกมา​จาก​ซุ้ม​ล้อ​ด้านขวา ซึ่ง​เป็น​เรื่องปกติ

โหมด Auto หรือ​ปิด​การทำงาน

ลำดับ​การ​เริ่ม​ทำงาน​อัตโนมัติ​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​สามารถ​ปิด​ได้​หากจำเป็น

บันทึก

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​เมื่อ​ขับ​ขี่​เป็น​ระยะทางสั้นๆ

ก่อน​สตาร์ตเครื่องยนต์: เลือกตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ I

กด OK เพื่อ​เข้า​ไป​ที่เมนู

ใช้​ปุ่ม​หมุน​ใน​การ​เลื่อน​ไปที่ Additional heaterแผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก หรือ Settingsแผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล แล้วเลือก OK

เลือกตัวเลือก ON หรือ OFF โดย​ใช้​ปุ่ม​หมุน แล้ว​ยืนยันด้วย OK

ออก​จาก​เมนู​โดยใช้ RESET

บันทึก

ตัวเลือก​เมนู​จะ​ปรากฏ​เฉพาะ​ใน​ตำแหน่งกุญแจ I ดังนั้น​ต้อง​ทำ​การ​ปรับ​ต่างๆ ก่อนที่​จะ​สตาร์ทเครื่องยนต์

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร*

ถ้า​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​มี​ฟังก์ชัน​ตัว​ตั้ง​เวลา ก็​จะ​สามารถ​ใช้เป็นชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร ได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่