ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์​และ​ห้องโดยสาร

ชุด​ทำ​ความ​ร้อนเสริม*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​เขต​อากาศหนาวตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่​จะ​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เขต​ทาง​ภูมิศาสตร์​ที่เกี่ยวข้อง รถ​อาจ​จำเป็นต้อง​มี​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​เพื่อให้​เครื่องยนต์​มี​อุณหภูมิ​การ​ทำงาน​ที่​ถูกต้อง และ​เพื่อให้​ห้อง​โดยสาร​มี​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่เพียงพอ

รถ​ที่​มี​เครื่องยนต์​ดีเซล​จะติดตั้ง ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​แบบ​ใช้​น้ำมันเชื้อเพลิง

ใน​เขต​อากาศ​กึ่งหนาวตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่​จะ​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เขต​ทาง​ภูมิศาสตร์​ที่เกี่ยวข้อง รถ​ที่​มี​เครื่องยนต์​ดีเซล​จะมี ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​แบบ​ใช้ไฟฟ้า แทนที่​จะ​มี​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​แบบ​ใช้​น้ำมันเชื้อเพลิง

รถ​ที่​มี​เครื่องยนต์​เบนซิน​บางรุ่นตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่​จะ​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เครื่องยนต์​รุ่น​ที่เกี่ยวข้อง จะ​มี​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​แบบ​ใช้​ไฟฟ้า​อยู่​ใน​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ของรถ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่