การ​กระจายอากาศ

การ​กระจายอากาศ - การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายในรถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เลือก​การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายใน​รถ​เพื่อ​ไม่ให้​อากาศ​ที่​ไม่​ดี​หรือ​ไอ​เสีย​เข้า​ไป​ใน​ห้อง​โดยสาร กล่าวคือ เมื่อ​ฟังก์ชัน​นี้​ทำงาน จะ​ไม่​มี​การ​ดูด​อากาศ​ภายนอก​เข้า​ไป​ภายในรถ

เมื่อ​การ​หมุนเวียน​อากาศ​ทำงาน หลอดไฟ​สี​ส้ม​ใน​ปุ่ม​จะสว่าง

สำคัญ

ถ้า​อากาศ​หมุนเวียน​อยู่​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​นาน​เกินไป อาจ​เกิด​ฝ้า​ที่​ด้าน​ใน​ของ​กระจก​หน้าต่างได้

ไทเมอร์

เมื่อ​มี​การ​กระตุ้น​การ​ทำงาน​ของ​ไท​เมอร์ ระบบ​จะ​ออก​จาก​โหมด​การ​หมุนเวียน​อากาศ​ที่​ทำงาน​ด้วย​ตัวเอง​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​อุณหภูมิภายนอก ทั้งนี้​เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิด​น้ำแข็ง ฝ้า และ​อากาศเสีย

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​ระบบ​เมนู โปรด​ดูที่ MY CAR

บันทึก

เมื่อ​ท่าน​เลือก​ที่​ไล่​ฝ้า​สูงสุด การ​หมุนเวียน​อากาศ​จะ​ปิด​การ​ทำงานเสมอ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่