การ​กระจายอากาศ

การ​กระจาย​อากาศ​ใน​ห้องโดยสาร

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

อากาศ​ที่​ไหล​เข้า​มา​จะ​ถูก​แจกจ่าย​ไป​ยัง​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ต่างๆ ใน​ห้องโดยสาร

การ​กระจาย​อากาศ​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​อย่าง​เต็มที่​ในโหมด AUTO

ถ้า​จำเป็น จะ​สามารถ​ควบคุม​ใน​แบบ​แมน​นวล​ได้ โปรด​ดูที่ ตาราง​การ​กระจายอากาศ

ช่อง​จ่าย​อากาศ​ที่​แดชบอร์ด

ปิด
เปิด
การ​ไหล​ของ​อากาศ​ตาม​แนวขวาง
การ​ไหล​ของ​อากาศ​ตามแนวตั้ง

หัน​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ด้านข้าง​ไป​ทาง​กระจก​ด้านข้าง​เพื่อ​ไล่ฝ้า

ช่อง​จ่าย​อากาศ​ที่​เสาประตู

ปิด
เปิด
การ​ไหล​ของ​อากาศ​ตาม​แนวขวาง
การ​ไหล​ของ​อากาศ​ตามแนวตั้ง

หัน​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ไป​ทาง​กระจก​เพื่อ​ไล่​ฝ้า​ใน​สภาพ​อากาศเย็น

หัน​ช่อง​จ่าย​อากาศ​เข้า​ด้าน​ใน​รถ​เพื่อให้​ได้​สภาพ​อากาศ​ที่​สบาย​ที่​เบาะ​นั่ง​ด้านหลัง​ใน​สภาพ​อากาศร้อน

บันทึก

โปรด​จำ​ไว้​ว่า​เด็ก​เล็ก​อาจ​ไว​ต่อ​การ​ดูด​และ​การ​ไหล​ของอากาศ

การ​กระจายอากาศ

การ​กระจายอากาศ - ที่​ไล่​ฝ้า กระจก​บังลม
การ​กระจายอากาศ - การ​ระบาย​อากาศ​ระดับ​แผง​หน้าปัดควบคุม
การ​กระจายอากาศ - การ​ระบาย​อากาศ​ระดับพื้น

รูปภาพ​นี้​จะ​แสดง​สามปุ่ม เมื่อ​กด​ปุ่ม รูป​ที่​สัมพันธ์​กัน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ในจอแสดงผล (โปรด​ดู​ภาพประกอบต่อไปนี้) และ​ลูกศร​ที่​อยู่​ด้านหน้า​ใน​แต่​ละ​ส่วน​ของ​รูป​จะ​แสดง​การ​จ่าย​อากาศ​ที่​เลือกไว้ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ ตาราง​การ​กระจายอากาศ

การ​กระจาย​อากาศ​ที่​ถูก​เลือก​จะ​ปรากฏ​ใน​จอแสดงผล​ที่​คอนโซลกลาง

การ​กระจาย​อากาศ​ที่​ถูก​เลือก​จะ​ปรากฏ​ใน​จอแสดงผล​ที่​คอนโซลกลาง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่